Så kom den længe ventede rapport fra Strukturkommissionen og vi er mange, der har ventet spændt på anbefalingerne. For hvad ville den mon foreslå? Hvor skal opg

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Image

Fokus på lægedækning er vigtigste anbefaling

Så kom den længe ventede rapport fra Strukturkommissionen og vi er mange, der har ventet spændt på anbefalingerne. For hvad ville den mon foreslå? Hvor skal opgaverne løses, og hvem skal gøre det? Regioner, kommuner, stat? Nu har vi rapporten og den vil danne baggrund for regeringens udspil efter sommer. Her er mine refleksioner.

For det første er jeg meget enig og glad for, at både sundhedsminister Sophie Løhde og formanden for Sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker på pressemødet konstaterede, at vi har et rigtig godt sundhedsvæsen. For som jeg har sagt mange gange, så skal vi tænke os godt om og ikke ødelægge det, som allerede fungerer supergodt.

Umiddelbart vil jeg gerne kvittere for, at Sundhedsstrukturkommissionen i høj grad har taget ideen om at samle ansvaret for sundhed til sig. For mig giver det rigtig god mening at samle ansvaret for danskernes sundhed ét sted og få det nære sundhedsvæsen styrket også med flere ressourcer.

Konkret er der 6 anbefalinger, der går på tværs. Fx at lægedækning styrkes så alle har adgang til egen læge, speciallægepraksis ligeledes spredes mere ud i hele landet og generelt at flere ting planlægges med et nationalt sigte også noget på IT og digitalisering. Dertil er der 3 forvaltningsmodeller, gående fra 8-10 regioner, hvor en stor del af opgaver flyttes fra kommuner til regioner, en anden model er et statsligt styret hospitalsvæsen uden folkevalgte, og endelig er en model som vi kender det i dag med 5 regioner, dog med færre opgaver dvs. frataget alt på miljø, klima, uddannelse, og transport.

Jeg synes det er gode anbefalinger, for vi har et fælles ansvar for at fordele lægerne bedre geografisk, så alle borgere har lige adgang til sundhed, men djævelen ligger i detaljen, og nogle af forslagene er ganske vidtgående, og indebærer en stor risiko for, at vi kommer til at bruge gigantiske ressourcer på bl.a. mursten og IT. Jeg vil hellere bruge kræfterne på patienterne og borgerne.

For mig er det vigtigt, at vi har direkte folkevalgte politikere til at styre vores sundhedsvæsen. Sundhed er det vigtigste velfærdsområde for danskerne, men måske giver det mening, at der skal sidde færre politikere end de 41 medlemmer af de nuværende regionsråd, som bl.a. foreslås. Det kan vi diskutere.

Til gengæld giver det for mig ikke mening, at kommissionens sundhedseksperter helt har glemt miljø, klima og transport og uddannelse som vigtige og naturlige opgaver regionalt. Det er opgaver som går på tværs af kommuner, og hvor staten er for langt væk. Det giver ingen mening, at man stabler nye, dyre institutioner på benene.

I den kommende tid vil det hele blive diskuteret, og efter sommer vil regeringen fremlægge sig forslag. Jeg glæder mig til debatten, og håber vi kan lande et godt sted, hvor kommuner, regioner og stat finder en god fælles løsning.

Venlig hilsen

Lars Gaardhøj
Regionsrådsformand
Region Hovedstaden
Telefon +45 2892 2598