SUNDHED – Hvad gør vi ved den?

Aktivt medlemsmøde i Region Hovedstaden – Lad din stemme blive hørt

Invitation til medlemsmøde
lørdag formiddag hos HK Hovedstaden

LØRDAG D. 18. MARTS 2023

Kl. 10.00 – 12.00

Svend Aukens plads 11, 2300 København S

Mødet vil bestå af et oplæg fra Lars Gaardhøj om de store udfordringer sundhedsområdet i Region hovedstaden står over for lige nu. Oplægget vil tage udgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Ventetider, personalemangel og mere privat … 
  • Personalemangel - hvad betyder det for vores sundhedsvæsen?
  • Akutområdet, 112, 1813, ambulancedrift i Region H og tryk på akutmodtagelser
  • Fødeplan og ny fødeafdeling på vej
  • Sundhedsreform, klyngesamarbejder og nærhospitaler  
  • Psykiatriplan endelig på vej - hvad er status? 
  • Strukturkommission - hvad skal den? 

Efter oplægget skal mødedeltagerne arbejde i grupper med en eller to at problemstillingerne. Arbejdet må gerne munde ud i en skriftlig tilkendegivelse, samt en lille mundtlig fremlæggelse. Herunder spørgsmål til Lars Gaardhøj.

Mødet afsluttes af Lars Gaardhøj som kommenterer gruppernes arbejde, og han svarer på eventuelle spørgsmål.

Tilmelding via NemTilmeld Klik her

Lars Gaardhoej Gruppeformand