Repræsentantskab

Regionsorganisationens højeste myndighed

Repræsentantskabet mødes ordinært én gang om året i april måned. på mødet drøftes regionens aktiviteter og holdninger, vedtages budget og regnskab og vælges formand, næstformand. sekretær og kasserer og yderligere tre medlemmer af forretningsudvalget. Op til valget til Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtages valgprogram og vælges kandidater. Op til valg til Europa-Parlamentet vælges kandidater til dette valg. Hvert andet år vælges fem medlemmer til partiets Hovedbestyrelse.