Repræsentantskab

Regionsorganisationens højeste myndighed

Hvert år i andet kvartal mødes repræsentanter for partiforeninger, kredse og DSU i regionen til møde i regionsrepræsentantskabet. På mødet drøftes regionens aktiviteter og holdninger, vedtages politiske udtalelser, budget og regnskab samt vælges medlemmer af forretningsudvalget.

Op til valget til Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtages valgprogram og vælges kandidater, ligesom der op til valg til Europa-Parlamentet vælges kandidater. Hvert andet år vælges fem medlemmer til partiets Hovedbestyrelse.