EU og Parlamentsvalget

Konference om de socialdemokratiske mål 

Fredag den 24. marts 2023 kl. 17:00
HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S

Program

17.00-17.10: Velkomst af regionens bestyrelsesformand Morten Thorup

17.10-17.30: "Valget til Europa-Parlamentet: partiets "procesplan", valgoplæg, prioriteter, mærkesager, kandidatopstilling m.v." v/Poul Breyen, formand for regionens Internationale Udvalg og medlem af det centrale Internationale Udvalg

17.30-18.00: "Min tid som medlem af Europa-Parlamentet (10 år), herunder politiske erfaringer, mærkesager, betydning af sprog, netværk, m.m." v/Britta Thomsen, tidligere MEP’er

18.00-18.15: pause med mad og drikke

18.15-18.45: "Hvad vil Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet" v/Jakob Thiemann, lektor og kredsformand

18.45-19.15 "Det sociale Europa, lønmodtagere, mindsteløn, ulighed på arbejdsmarked, m.m." v/Irene Odgaard; næstformand i regionens Internationale Udvalg og medlem af det centrale internationale Udvalg

19.15-20.00: "Spørgsmål, kommentarer, input m.v." ved alle i salen!

20.00 "Tak for i dag" ved Morten Thorup og Poul Breyen

Der serveren en sandwich og en øl eller vand.

Tilmelding via NemTilmeld Klik her

Britta Thomsen (1)