SUNDHED - Det ligner den perfekte storm

Aktivt medlemsmøde i Region hovedstaden – Lad din stemme blive hørt

 

Medlemsmøde med Susanne Due Kristensen

Regionrådsmedlem af Region Hovedstaden:

Formand for Udvalget for Fastholdelse og rekruttering

Medlem af Social- og Psykiatriudvalget
Medlem af den politiske følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland

Medlem af Psykiatriudvalget Danske Regioner

Medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget Danske Regioner

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm (stedfortræder)

Byrådsmedlem i Hillerød kommune:

Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Udvalget for Omsorg og Livskraft

Næstformand i Udvalget for Kultur- og fritid

 

Susanne Due Kristensen, Formand for udvalget for Fastholdelse og rekruttering i region H tager medlemmerne med ind i maskinrummet og bidrager med indsigt i Region Hovedstadens mange udfordringer og igangsatte initiativer for at sikre, at borgerne også i fremtiden mødes af et velfungerende sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsnet er er presset som aldrig før.

Antallet af ældre med kroniske lidelser stiger i de kommende år samtidig med antallet af unge uddannelsessøgende falder. Flere fravælger sundhedsuddannelserne eller forlader sundhedsfagene. Det hele krydres med en verdensomspændende pandemi, stram økonomi og en stigende utilfredshed med løn og arbejdsvilkår. Det ligner den perfekte storm.

Vi håber du har lyst til at bruge 3 timer på at lytte, debattere og komme med dit personlige bidrag til hvordan vi sammen kan styrke vores fælles sundhedsvæsen og understøtte Region Hovedstadens som en attraktiv arbejdsplads, som skaber høj kvalitet for borgerne- også når ressourcerne er begrænset.

 

Program:

Kl. 9.30-10.00 Morgenmad/ Boller m. ost og croissanter

Kl. 10.00-10.45 Oplæg om fastholdelse og rekruttering / mulighed for spørgsmål

Kl. 10.45-10.55 Pause

Kl. 10.55-11.10 Vi deler refleksioner i forhold til oplægget i grupper.

  • Hvilke udfordringer hæfter I jer mest ved/ er mest optaget af i de enkelte grupper?

Kl. 11.10-11.20 I plenum deler vi kort de største udfordringer, som grupperne ser – og aftaler fordelingen af emner resten af dagen.

Kl. 11.20-11.50 Hver gruppe placerer sin udfordring indenfor 1 af pejlemærkerne i ”Det handler om arbejdsliv” og kommer med helt konkrete indspark til prioriteringer og evt. løsningsforslag.

Kl. 11.50-12.15 Pause

Kl. 12.15-12.50 Vi deler tanker og forslag fra arbejdsgrupperne.

Kl. 12.50-13.00 Refleksioner over dagen.

 

Referat af mødet sendes ud i nyhedsbrevet.

 

 

Susanne Due Kristensen (A) (1)

Tid: 22. april - kl. 10.00-13.00

Sted:  HK Hovedstaden - Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

Tilmelding: https://s-hovedstaden.nemtilmeld.dk/98/ - frist 16. april