Bedre kollektiv trafik – se til Tyskland

Af Nicolai Kampmann, Medlem af Region Hovedstaden

For nylig var jeg i Hamborg sammen med Region Hovedstadens Trafik- og Regionaludvalg for at høre om, hvordan man her styrker den kollektive trafik.

Ja, lokomotivførerne i gods- og passagertog har strejket i starten af 2024. De ønsker en lav arbejdstid (fra 38 til 35 timer om ugen) og lønkompensation, som Deutsche Bahn først nu ser ud til at imødekomme i nogen grad.

I udvalget fik vi beskrevet to massive investeringer og én simpel struktur, som jeg synes vi i Danmark bør inspireres af.

Samkørsel on-demand i minibusser

MOIA er et teknologiselskab under Volkswagen-koncernen og udvikler on-demand Samkørsels tjenester for at nyskabe transport.

I Hamborg udbyder MOIA samkørsel med on-demand minibusser, som kan køre med op 6 personer ad gangen.

MOIA’s service tilbyder en fleksibel løsning for de brugere, hvis behov og rejse ikke passer ind i det faste bus- og tognet. Rejsen bestilles via MOIA’s app ti minutter før ønsket rejsestart. Du får oplyst ankomsttidspunkt og pris for rejsen i app’en. Jo flere man bestiller rejse til, jo billigere bliver prisen.

MOIA’s køretøjer kører på el og skaber ikke megen støj. Vi så deres prototype på en førerløs bus, som man håber at kunne sætte i drift i løbet af få år. Fascinerende, hvis det kan lade sig gøre!

Jeg spurgte til løn- og arbejdsvilkår og fik det svar, at MOIAs chauffører kører til standard minimumslønninger, som i Tyskland generelt er lavere end i Danmark. Det skal man have med i billedet.

En billet til hele landet giver flere passagerer

”Hamborg-Takt” er en strategi for udviklingen af mobilitet. Formålet er at øge markedsandelen af offentlig transport fra 22% i 2017 til 30% i 2030. I 2030 skal alle beboere i Hamborg have adgang til kollektiv transport inden for fem minutter. Stærk vision!

Hamborg har i meget højere grad end Hovedstadsområdet held med at få passagerne tilbage i den kollektive trafik efter corona.

Én årsag til det er ”Deutchland Ticket”, som er en gigantisk investering af den tyske stat. 3 milliarder euro er investeret i at skabe en attraktiv pris for tyskerne i deres kollektive trafik.

Med Deutchland Ticket får du en månedsbillet, som for 49 euro om måneden giver dig mulighed for at komme med offentlig transport overalt i Tyskland.

Virksomheder kan lave medarbejderordninger, studerende får yderligere rabatter – dermed bliver offentlig transport et pris-attraktivt og miljøvenligt alternativ til bilen.

Det er ikke givet, at den tyske stat opretholder det store tilskud til den offentlige trafik, men adfærden blandt borgerne i Hamburg-området er tydelig. Brugen af offentlig transport er i fremgang.

Èn aktør giver mere enkelhed

HVV er en sammenslutning af en række trafikoperatører, som gik sammen i 1965 om at skabe et alternativ til det stigende antal af biler på vejene. Sammenslutningen var den første af sin slags i verden. Én billet, ét prissystem og ét integreret netværk af offentlige transporttjenester.

Målet er at skabe attraktiv, billig og miljøvenlig offentlig transport. HHV er ansvarlig for at styre offentlig transport på vegne af tre føderale stater, otte administrative distrikter og næsten 30 offentlige transportoperatører. Det inkluderer alle tjenester med bus, færge og hurtig transit - (U-, S-, A-Bahn) eller regionaltog (R-Bahn).

Forestil dig det samme i Hovedstaden? Kun en, samlet operatør – i stedet for Movia, DSB, Metroselskabet, Lokaltog, DOT etc.

HVV kæder linjer og køreplaner sammen. Denne type af organisering findes ikke tilsvarende i Danmark, da der ikke findes en organisation som både koordinerer og efterspørger services på et overordnet niveau.

Denne forenkling synes jeg er spændende. I Danmark har vi et uigennemskueligt billetsystem, som er baseret på antal af rejsezoner, og hvor mange aktører skal have del i ”rejsekronen” ud fra et sindrigt fordelingssystem.

Vi skal søge enkelhed og tilbud, der svarer til borgernes behov. Det har de nogle gode bud på i Tyskland.

Thumbnail Nicolai I Hamborg (1)