Flotte lønstigninger - men når vi målet?

Der er blevet forhandlet historisk flotte overenskomster for 2024, men er det nok til at fastholde og rekruttere medarbejdere i sundhedsvæsnet fremover?

Regionsrådsmedlem og sygeplejerske Brian Høier
Brian Høier

Historisk flotte overenskomster for 2024
Samlet set 8,8 % til regionalt ansatte over to år er af betydelig karakter og det højeste jeg kan mindes i mine 15 år som ansat i Region Hovedstaden. Jeg har dog enkelte bekymringer alligevel.
For er det nok til at fastholde og rekruttere medarbejdere i sundhedsvæsnet fremover?
Kan vi som sundhedsansatte mærke de nye lønstigninger om 2 år, hvis økonomernes beregninger om en øget inflation på fem til seks procent, kommer til at passe?
I den seneste overenskomstperiode, steg priserne meget mere end lønningerne.
Faktisk viser tal, at priserne er steget så meget de sidste tre år, at de offentligt ansattes realløn vil være 1,3 procent lavere i 2025, end den var i 2021.

Det ifølge beregninger, som Sydbank har lavet for DR.

Det rejser jo selvfølgelig spørgsmålet om det overhovedet får flere til at tilvælge sundhedsvæsnet på grund af lønnen?

Det handler om arbejdsliv
I Region Hovedstadens udvalg for Fastholdelse og Rekruttering, har vi udarbejdet handleplanen ”Det handler om arbejdsliv”, som nu har fået lov at leve i knap 2 år.

Her har vi lagt et stort fokus at et stærkt sundhedsvæsen er kendetegnet ved at de ansatte også oplever Region Hovedstaden som en attraktiv arbejdsplads.

Vi har inddraget medarbejdere, ledere, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, patientforeninger m.fl.

Vi har også udarbejdet en ny uddannelsesstrategi. Den seneste opgørelse viser, at der har været færre opsigelser og flere ansøgninger til stillinger som sygeplejersker, SOSU-assistenter, jordemødre og læger i det seneste halve år. Der findes dog sjældent quick fixes og lønnen er fortsat en vigtig motivation for medarbejderne.
Derfor skal vi arbejde videre med at gøre Region Hovedstaden til en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte, uanset alder og erfaring. Der skal være gode karrieremuligheder og et sundt og udviklende fysisk og psykisk arbejdsmiljø med den rette balance mellem arbejds- og privatliv.
Samtidigt vil vi fortsat have fokus på at udvikle den medmenneskelige ledelse.
Ekstra milliarder fra trepartsforhandlinger bliver afgørende
Når der skal forhandles om de ekstra penge fra trepartsforhandlingerne mellem regeringen og de offentligt ansatte, kan der tages endnu vigtigere skridt.

Her er der 2,3 milliarder kroner til udvalgte personalegrupper i regionerne. Penge skal gå til dem, der arbejder fuldtid og tager skæve vagter. Her er jeg overbevist om vi kan tage de største skridt i forhold en gulerod for medarbejderne.

Samtidigt vil det kunne motivere endnu flere til at tage del i vagter.