Vi vil have flere unge til at vælge erhvervsuddannelser

Af Vibeke Westh, Medlem af Region Hovedstaden (A)

Vi skal have mere energi og handling i vores arbejde for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser! Med et nyt udvalg i Region Hovedstaden er vi klar til at tage kampen op mod den lave søgning til erhvervsuddannelserne.

Vi vil ikke acceptere, at 20.000 unge står uden job og uddannelse i vores region.

Derfor er vi med et nyt udvalg i Region hovedstaden.

Erhvervsuddannelserne har i flere år kæmpet med lav søgning til trods for de gode jobmuligheder og personlig udvikling, som uddannelserne giver.

Jeg og Sofie de Bretteville Olsen er med i et nyt udvalg i Region Hovedstaden, som skal være med til at finde løsninger, der kan vende udviklingen.

Jeg glæder mig til at tage fat på denne politiske opgave, da for få unge i Region Hovedstaden vælger at tage en erhvervsuddannelse. Derfor oplever virksomheder og velfærdssektoren en voksende mangel på faglærte. Det er ikke godt for beskæftigelsen og udviklingen i Region Hovedstaden.

Antal elever, der har søgt uddannelsen i Region Hovedstaden i skoleåret 2023/2024:

Erhvervsfaglige uddannelser, EUD: 7.398

Gymnasiale uddannelser, hf, hhx, htx og stx: 16.959

Samtidig står hele 20.000 unge i alderen 16-25 år helt uden for uddannelse og job i regionen.

Det er en helt uacceptabel situation. Det kalder på hurtige handlinger og langsigtede løsninger.

I vores arbejde skal vi i udvalget inddrage unge, organisationer, erhvervslivet og skolerne og prøve at finde løsninger sammen.

Flere folkeskoleelever skal opleve, at erhvervsuddannelserne er et ligeværdigt alternativ til det almene gymnasium. For at nå dertil skal vi have skabt meget bedre kendskab til uddannelserne, gode ungemiljøer på skolerne, det faglige niveau på skolerne skal tilpasses elevernes forudsætninger, og den sociale trivsel skal op.

Fokus kommer ikke kun til at være på den unge målgruppe. En vigtig opgave for udvalget bliver at se på, hvordan man kan få flere forskellige målgrupper til at søge erhvervsuddannelserne. Det gælder både de unge, som står uden for job og uddannelse, og de studenter, som ikke er kommet videre i uddannelse.

Der bliver stor mangel på faglærte de kommende år.

Derfor er det nu en meget vigtig politisk opgave at få gjort vores erhvervsuddannelser mere attraktive. Det er en udfordring, som vi politikere ikke kan løse alene.

Derfor skal vi ud på uddannelsesinstitutionerne, vi skal tale og samarbejde med de unge selv, de uddannelsessøgende, forældre, lærer, medierne og med borgmestre, politikere og interesseorganisationer, så vi sammen kan ændre udviklingen.

Ud over arbejdet med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og højne den sociale og faglig trivsel, skal udvalget også se på, hvordan erhvervsskolerne kan styrke kompetencer til den grønne omstilling og velfærdssektoren.

Der skal udvikles kompetencer til fremtidens velfærd og grøn omstilling. Det kræver udvikling og opdatering af undervisningsfaciliteter såsom værksteder. Det skal sikres, at underviserne er rustede til at undervise i bl.a. ny teknologi og de unge er med til at udvikle dette.

Udvalgets arbejde forventes afsluttet i august 2025, hvor vi vil afrapportere resultater til regionsrådet.

Jeg ser frem til, at vi internt i vores regionsorganisation drøfter muligheder og skaber møder, hvor vi kan udveksle tanker og ideer.

Har du konkrete forslag, overvejelser ideer til dette område og vil være med til at bidrage undervejs, så kontakt mig endelig på Vibeke.westh@regionH.dk

Vi skal have skabt holdbare løsninger med klare socialdemokratiske aftryk, så flere vælger erhvervsskolernes uddannelser og vi får flere unge i job, der er med til at skabe velfærd.

 

Vibeke Westh

Socialdemokratisk Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden

Thumbnail Vibeke Westh Medlem Af Region Hovedstaden A