Regionsbestyrelsen

BESTYRELSESMEDLEMMERNE

Regionsbestyrelsen består af forretningsudvalget og én repræsentant fra hver af den 28 partikredse i Region Hovedstaden samt et medlem udpeget af DSU. I regionsbestyrelsesmøderne deltager også de socialdemokratiske medlemmer af Regionsrådet samt medlemmer af Folketinget valgt i regionen samt enkelte observatører fra diverse netværk. Nedenfor kan du finde alle regionsbestyrelsens medlemmer. 


FORRETNINGSUDVALG

Michael Esmann

REGIONSFORMAND
me@socregh.dk

VAGN MAJLAND

NÆSTFORMAND
ORGANISATIONSSEKRETÆR
vm@socregh.dk

PETER TÔRNKVIST

ØKONOMISEKRETÆR
pt@socregh.dk

Astrid Thilkjær Frier

KOMMUNIKATIONSSEKRETÆR

af@socregh.dk 

MAJA BORFOD HØRSVING

KAMPAGNESEKRETÆR
mbh@socregh.dk

JOHNNI MAARUP ANDERSEN

AKTIVITETSSEKRETÆR
jma@socregh.dk

SUSANNE HOLTENBANG

UDDANNELSESSEKRETÆR
sh@socregh.dk

BORNHOLM

Maria Hach

RØNNE

hach.maria@gmail.com 

Kasper Flygare

AAKIRKEBY
kasper.flygare@gmail.com

KØBENHAVN

MAJA MARKER SØRENSEN

1. ØSTERBRO
majamarker@gmail.com

TINA SKJØDT OLESEN

2. SUNDBYVESTER
tina.olesen@live.dk

Camilla Hoffmann

3. INDRE BY OG CHRISTIANSHAVN
camillahoffmann@outlook.dk

JENS WILLIAM GRAV

4. SUNDBYØSTER:
jwg@skm.dk

JAKOB H. THIEMANN

5. NØRREBRO
jakobthiemann@hotmail.com

Mette Simonsen

6. BISPEBJERG
mettesimonsen19@gmail.com

Christoffer Rosenkrands

7. BRØNSHØJ
c_rosenkrands@hotmail.com

HELLE STOLBERG KLAUSEN

8. VALBY
hsklausen@gmail.com

RENE RUD MIKKELSEN

9. VESTERBRO-KGS. ENGHAVE
renenina@hvidested.dk

JULIE WEILE

FÆLLESFORMAND FREDERIKSBERG
julie_weile_larsen@hotmail.com

BO KØMLER

FALKONERKREDSEN
bokomler@hotmail.com

Flemming Hansen

SLOTSKREDSEN

hansflemming@gmail.com 

POUL BREYEN

TÅRNBY

UDVALGSFORMAND FOR INTERNATIONALT NETVÆRK

breyen@stofanet.dk

NORDSJÆLLAND

PETER TÖRNKVIST

EGEDAL
peter@toernkvist.dk

LASSE LYNÆS

FREDENSBORG
lasselynaes@hotmail.com

BENT KURT CHRISTENSEN

FREDERIKSSUND
bkc@krogstrup.net

Tage Arentoft

HELSINGØR
tarentoft@live.dk

Per Kristensen

HILLERØD

per.kristensen49@gmail.com 

Grethe Munk

RUDERSDAL

grethemunk@munkgrethe.dk 

OMEGNEN

ANDERS FRIIS-HANSEN

BALLERUP
afriishansen@gmail.com

MIKKEL MEJLING ANDERSEN

BRØNDBY
mikkel.mejling@hotmail.com

 

METTE WERGE WHITT

GENTOFTE
mette.werge.whitt@live.dk

Lis Greisholm Christiansen

GLADSAXE

soflgc@gladsaxe.dk 

VAGN MAJLAND

HVIDOVRE
vm@vm-line.dk

LEIF LUXHØJ-PEDERSEN

LYNGBY-TAARBÆK
ll@ltk.dk

BJARNE KASPERSEN HANSEN

RØDOVRE
bkh.herlev@mail.dk

PER GRAVGAARD HANSEN

TAASTRUP
gravgaard3@hotmail.com

DSU

Oliver Gabrielsen

DSU-REPRÆSENTANT MED STEMMERET

oliver.gabrielsen@gmail.com 

Mathias Kring Niebuhr

DSU-REPRÆSENTANT UDEN STEMMERET
Mkniebuhr@gmail.com

REVISION

Erik Vinding

REVISOR
e.vinding@mail.dk

Henning A. Jensen

REVISOR
kimmernat@mail.dk

OBSERVATØRER

Nicolai Kampmann

Gruppeformand Regionsrådsgruppen
nicolai.kampmann@regionh.dk

Bjarne Kaspersen Hansen

Hovedbestyrelsesmedlem
bkh.herlev@mail.dk

Jan Salling Kristensen

Hovedbestyrelsesmedlem
jan_salling@hotmail.com

Lars Goldschmidt

Hovedbestyrelsesmedlem
lg@riseandshine.dk

Per Gravgaard Hansen

Hovedbestyrelsesmedlem
gravgaard3@hotmail.com

Miki Dam Larsen

Folketingskandidat
stemmiki@gmail.com

Irene Odgaard

Internationalt netværk
iodgaard@kranen.dk

Maj Billesbølle

Ligestillings- og mangfoldighedsnetværket

anebi@rudersdal.dk 

Johnni Maarup Andersen

Regnbuenetværket
andersenmaarup@gmail.com

Katrine Skov

S-Kvinder
BYRKSK@gladsaxe.dk

Benny Haugshøj

Øresundsnetværket

bodil.benny@telia.com