Eksterne repræsentanter

VORES EKSTERNE REPRÆSENTANTER

Her kan du finde alle eksterne repræsentanter fra Socialdemokratiet Region Hovedstaden placeret i Region Hovedstadens område.


Michael Esmann

AOF CENTER KØBENHAVN

me@socregh.dk 

Erik Vinding

BESTYRELSEN FOR BLINDECENTER BREDEGAARD
e.vinding@mail.dk

Kim Rockhill

BESTYRELSEN FOR BO- OG AKTIVITETSCENTRET JONSTRUPVANG
kim.rockhill@regionh.dk

Erik Gregersen

BESTYRELSEN FOR BOSTEDET SOLGAVEN
erikRgregersen@gmail.com

Mette Simonsen

BESTYRELSEN FOR HF CENTER EFTERSLÆGTEN
mettesimonsen19@gmail.com

Martin Baden

BESTYRELSEN FOR RØDOVRE GYMNASIUM
martinbaden@gmail.com

Trine Madsen

FORDELINGSUDVALGET GYMNASIUM CENTRUM OG VEST
trinmads@hotmail.com

Bodil Kornbek

SAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FODTERAPI
bodil@kornbek.dk

Gitte Kristensen

VIDENSKABSETISK KOMITÉ A
gitte@zoomstory.dk

Lotte Kjærside

VIDENSKABSETISK KOMITE C
lottekjaerside@gmail.com

Marianne Stendel

VIDENSKABSETISK KOMITE D
marianne.stendell@gmail.com

Daniel Boalth Petersen

VIDENSKABSETISK KOMITE E
dbp11@helsingor.dk

Vagn Majland

VIDENSKABSETISK KOMITE F
vm@vm-line.dk