1 år som regionsrådsformand

Så er sommerferien forbi for de fleste, og for mit vedkommende markerer 1. august også et jubilæum, for det er 1 år siden, jeg tiltrådte som regionsrådsformand her i Region Hovedstaden.

21C6427xw Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

 

AF Lars Gaardhøj

Det har været et spændende, udfordrende og ikke mindst lærerigt år, og jeg er stolt af, at vi i mange tilfælde har kunnet finde brede løsninger.

Det kunne vi fx da for alt mange 112-opkald viste sig at blive sat i kø – det gør de ikke længere, og man kan trygt ringe 112 og vide opkaldet besvares hurtigt. Eller da vi i forbindelse med nyt udbud af ambulancer var enige om at oprette egen ambulancetjeneste, og da det som følge blev nødvendigt at hjemtage nuværende ambulancedrift fa Hovedstadens Beredskab før tid. Begge sager var komplekse, men vi lykkedes med at stå sammen om løsningerne.  

Jeg er også meget stolt af, at vi Region Hovedstaden kunne vaccinere flere hundrede tusinde frem mod årets udgang og i den forbindelse fik indgået aftaler med praktiserende læger, apoteker, kommuner og private leverandører. Det var en imponerende bedrift af vores personale: sundhedspersonale, logistikere, indkøbere, embedsmænd – hele vejen rundt. Med andre ord er der grund til at være stolt af mange resultater, men, og der jo altid et men. Vi har også forsat vanskelige udfordringer.

 

Den største udfordring i sundhedsvæsenet er personalemangel

Vi har set det komme hen over de senere år, men med sygeplejerskestrejken blev det særlig tydeligt. Vi mangler personale inden for en lang række fagområder. Noget skyldes demografien, altså store årgange forlader arbejdsmarkedet og mindre årgange træder ind – og de skal så behandle, passe og pleje flere. Det går ikke op, og udfordringen er ikke blot i vores region, men i hele landet og er faktisk en global udfordring. I England mangler de 40.000 sygeplejersker. Men som sagt er det bredere end blot sygeplejersker. Det er også læger, bioanalytikere, portører, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer – for nu at nævne nogle.

Vi oprettede som del af konstitueringen et nyt udvalg for fastholdelse og rekruttering på vores initiativ. Formålet er at se på hvordan vi skaber bedre rammer til at fastholde personale, men også hvordan vi tiltrækker nye medarbejdere, og ikke mindst bliver bedre til at fastholde de nyansatte. Det er ikke en mirakelkur, men det er udtryk for, at vi tager udfordringen alvorligt, og så har vi store forventninger til Lønstrukturkomiteens anbefalinger vedr. løn og ligeløn. For det spiller naturligvis også en rolle. Udvalget er så vigtigt for os, at det også er en socialdemokrat, der er udvalgsformand, nemlig Susanne Due Kristensen. 

En anden meget stor udfordring for os er psykiatrien. Jeg er særlig optaget af børne- og ungepsykiatrien, hvor vi siden 2014 har set en fordobling af antal henviste. Det er helt vildt og vi har svært ved at følge med både på personalesiden, men også de fysiske rammer. Vi har derfor besluttet at bygge nyt psykiatrihospital for børn og unge i Glostrup. Det bliver rigtigt godt med bedre rammer, men der er voldsomt behov for en 10-års plan for psykiatrien, så vi kan komme igen med at løfte hele psykiatrien. Jeg mener, vi skal starte med børn og unge, og det kommer til at koste mange penge, flere end vi selv har i regionen, og derfor er det så vigtigt at regering og folketing får vedtaget en 10-årsplan, der giver os vished for det nødvendige seje træk kan understøttes også økonomisk.

Svartider på Akuttelefonen 1813 har længe været for lange, og derfor nedsatte vi i foråret en Task Force, der skulle komme med anbefalinger til forbedringer. I juni fik vi 16 anbefalinger. Noget er nemmere end andet, for en del af forklaringen på ventetiden er, at vi også på 1813 mangler personale. Derfor er jeg også glad for, at vi har lavet en aftale med praktiserende læger, som skal tage opkald fra egen klinik kl.16-18, men koblet op på vores system i hverdage. Vi har ikke tidligere kunnet indgå aftaler herom, så jeg er ret stolt over, nu er muligt. En af anbefalingerne handler også om borgernes brug af 1813. For der ringes ind med selv meget små ting, og ting der slet ikke hører til på 1813. Det er fx forlængelse af recepter, som jo skal klares af egen læge. En af anbefalingerne er derfor, at vi bliver tydeligere på hvornår man ringer 1813, og hvornår man går til egen læge. Vi ruller nu anbefalinger ud og arbejder på at få kortere svartider.  

 

Valg undervejs – bak op om partiet

Sundhedspolitik fylder meget i danskernes bevidsthed og det forstår jeg godt. Vi har her med kernen i velfærdssamfundet at gøre. Og derfor vil sundhed også fylde meget i den kommende valgkamp til folketinget, hvor jeg kan frygte, at vi skal høre på en masse gyldne løfter om at fikse det hele på den halve tid. Sandheden er at vi står med komplekse problemer, som kræver et langt sejt træk og sandheden er også, at vi har i regionerne aldrig fået så god opbakning fra staten, som vi har fået under netop denne regering. Vi er på vej mod budgetforhandlinger og igen bliver det uden centrale sparekrav. Vi kan sagtens være utålmodige og også ønske mere, men jeg har ikke glemt de magre økonomiaftaler og følgende sparekrav, som Løkke-regeringer stod bag. Det skal vi ikke tilbage til. Derfor er der god grund til at bakke op om partiet. Folketingsvalget er vigtigt for os i regionerne, og jeg vil i hvert fald løbende blande mig i debatten bl.a. på Facebook og twitter, og jeg håber også du vil gå ind og følge mig på min side, og tage del i debatten. Jo flere socialdemokrater, jo bedre.

 

Forsat god sommer!

 

Lars Gaardhøj

Regionsrådsformand

Klik på ’følg’ på min Facebook-siden: https://www.facebook.com/LarsGaardhoej/

Klik på ’følg’ på min Twitter-profil: https://twitter.com/larsgaardhoj