20 mio. kr. til modernisering af fødesteder: Mere ro til fødende og bedre arbejdsmiljø for personalet

​Politikerne i Region Hovedstaden besluttede i går at afsætte knap 20 mio. kr. til at forbedre de fysiske forhold på fødeafdelingerne på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital.

Ahh Pressefoto Afdelinger 2014 02 03 037 Fotograf: Ulrik Jantzen

 

ARTIKLEN KREDITERES REGION HOVEDSTADENS REDAKTION

 

​Der har gennem længere tid været et stort pres på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden på grund af mangel på jordemødre. Særligt på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital har personalet været presset, ligesom både ansatte og fødende har haft et ønske om at løfte kvaliteten i de fysiske rammer. Derfor har politikerne i regionens forretningsudvalg afsat en ramme på ca. 20 mio. kr. til at løfte de fysiske rammer på de to fødesteder. Pengene muliggør, at flere konkrete behov og ønsker nu kan adresseres.

Bedre fysiske rammer giver mere ro til fødende og bedre arbejdsmiljø for personalet

På Herlev Hospital oprettes der nu 2 ekstra fødestuer. Samtidigt flyttes de to stuer, som er indrettet som hjemlige fødeklinikker, væk fra den travle fødegang. Udover 2 to nye fødestuer oprettes en familiestue, hvor de nye familier kan opholde sig efter fødslen og indtil, de vender hjem.

På Hvidovre Hospital flyttes fødemodtagelsen, så den kommer til at ligge tættere på fødegangen. Samtidig oprettes et særligt afsnit tæt på fødemodtagelsen for kvinder, som skal sættes i gang med fødslen.

På både Herlev Hospital og Hvidovre Hospital vil styrkelsen af de fysiske rammer være med til at muliggøre, at arbejdet kan organiseres i mindre enheder eller teams indenfor de meget store afdelinger.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) er rigtigt glad for, at politikerne er enige om at finde penge både til at bygge flere fødestuer og til at indrette afdelingen på en måde, der skaber kortere afstande og bedre sammenhæng mellem de forskellige afsnit.

"Det vil skabe mere ro og tryghed for de fødende, når de ikke skal transporteres frem og tilbage over længere afstande. Samtidig bliver hverdagen noget nemmere for personalet, hvilket forhåbentlig kan være med til at styrke arbejdsmiljøet og dermed muligheden for at tiltrække flere jordemødre," siger han.

Bedre forløb for fødende

På Hvidovres fødeafdeling tager chefjordemoder Dorte Dahl godt imod planerne og peger på, at ombygningen understøtter både gode forløb for fødende og jordemødrenes arbejdsmiljø.

"Ombygningen giver i højere grad mulighed for, at jordemødrene kan følge kvinden gennem hele forløbet og på den måde understøtte kontinuitet. Vi får også mulighed for at skabe mindre enheder, hvilket er et stort ønske og vil være vigtigt for medarbejdernes trivsel. Der skal selvfølgelig følge normeringer med, men det oplever jeg at politikerne har fokus på og også allerede har givet penge til," siger Dorte Dahl.

Afskærmede rum for familier, der har mistet et barn

Som en del af ombygningen indrettes desuden særlige afsnit på både Herlev Hospital og Hvidovre Hospital for familier, som har mistet et barn.

"Når man står i den forfærdelige situation, at man har mistet et nyfødt barn, så skal man ikke ligge på en afdeling med en masse lykkelige nye forældre. Så jeg er rigtigt glad for, at vi nu kan finde plads og penge til at indrette afskærmede rum, så familierne kan få ro i sorgen," siger Lars Gaardhøj.

Ombygningerne kan ikke stå alene, understreger han.

"Vi skal finde flere fælles løsninger, så vi får særligt flere jordemødre ud på fødeafdelingerne og dermed letter arbejdsbyrden for det personale, der i øjeblikket er hårdt spændt for," siger han.

Fakta
  • Moderniseringerne skal være færdige i løbet af foråret 2022
  • Planen skal endeligt godkendes i regionsrådet 1. februar 2022