72 timers udvidet behandlingsansvar

For at skabe mere patientsikre forløb i Region Hovedstaden har hospitalerne behandlingsansvaret 72 timer efter udskrivelse til midlertidige kommunale døgnpladser og plejecentre. Nu udvides ordningen fra 1. september til borgere, der udskrives til kommunal sygepleje i eget hjem.

20910 Illustration2 Tæt samarbejde skal hjælpe udskrevne borgere til sygepleje i eget hjem

 

ARTIKLEN KREDITERES REGION HOVEDSTADENS REDAKTION

Aftalen om 72 timers behandlingsansvar er et samarbejde indgået mellem Region Hovedstaden, 29 kommuner og PLO Hovedstaden. Samarbejdet skal skabe mere smidige overgange mellem sektorer og åbne for den direkte kommunikation mellem sundhedsprofessionelle i kommunerne og de udskrivende afdelinger. 1. september udvides aftalen til at omfatte borgere i eget hjem.

"Vores ældre og ofte meget sårbare borgere skal være trygge i overgangen mellem en indlæggelse på hospitalet og til eget hjem eller et kommunalt tilbud. Vi har på tværs påtaget os et stort ansvar for at forbedre overgangene med aftalen om 72 timers behandlingsansvar, og det er et godt eksempel på arbejdet med at gøre sundhedsvæsenet mere nært og sammenhængende," siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

 

Bedre forløb for sårbare borgere

For sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling (SF) er det vigtigt, at de medarbejdere, der står alene ude hos borgeren og har svært ved at få hjælp, fremover kan trække på hospitalslægerne på samme måde som plejehjemmene og døgnopholdene.

"Jeg forventer og tror på, at det her kommer til at skabe bedre forløb for de mest skrøbelige borgere. For den enkelte medarbejder vil det også betyde, at man ikke skal sendes rundt i systemet, men kan tale med én, som allerede kender borgerens forløb. Det er vigtigt, for vi mangler alle sammen uddannede medarbejdere, så vi skal bruge ressourcerne rigtigt," siger Sisse Marie Welling.

 

En stor opgave for hospitalerne

I spidsen for arbejdet på regionens hospitaler står hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv fra Amager og Hvidovre Hospital. Hun roser, at medarbejderne har taget opgaven på sig.

"Der er flere, som kigger på det gode arbejde, vi laver på tværs af region, kommune og almen praksis med ønske om at gøre det samme, som vi har gjort. Det skal vi være stolte over. Men det ER en stor opgave for os at implementere aftalen om 72 timers behandlingsansvar, og der har også været udfordringer. Det er forståeligt, at nogen synes, det er udfordrende i en tid, hvor alle i forvejen er presset," siger Birgitte Degenkolv, der samtidig pointerer, at opgaven ikke er ny.

"Med denne aftale har vi derimod fået sat vores samarbejde i system, så vi har en fælles løsning på tværs af kommuner og hospitalsafdelinger. Samtidig sætter aftalen nogle rammer og en klar arbejdsgang for alle, hvilket også skal give alle medarbejdere tryghed i deres opgaveløsning."

 

​Håber på færre genindlæggelser

​Peder Reistad, formand for PLO Hovedstaden:

"Det giver rigtig god mening at udvide ordningen om de 72 timers behandlingsansvar. Jeg ser meget frem til at følge med i, om antallet af genindlæggelser blandt de sårbare borgere vil falde som følge af tiltaget. Det er naturligvis noget, vi alle håber på, kan være den positive afledning."

 

Fakta
  • Aftalen vedrører færdigbehandlede patienter.
  • Aftalen trådte i kraft 1. februar med borgere, der udskrives til kommunal sygepleje på midlertidige kommunale døgnpladser.
  • 1. maj blev borgere, der udskrives til kommunal sygepleje på plejecentre omfattet.
  • I slutningen af 2022 samles alle erfaringer og der bliver lavet en justeret version. Når aftalen er fuldt implementeret tidligst i 2023 gennemføres en evaluering.