Arbejdsmiljøet er blevet bedre!

For os socialdemokrater er det vigtigt, at arbejdsmiljøet er godt på regionens hospitaler, i psykiatrien og på vores bosteder. Vi har derfor set frem mod resultatet af den arbejdspladsvurdering (APV), som mere end 34.000 medarbejdere har besvaret, hvilket svarer til 83%. Og der er flere ting at glæde sig over.

Lars Gaardhøj 2020 Lars Gaardhøj, Spidskandidat for Socialdemokratiet Region Hovedstaden

 

Af Lars Gaardhøj

 

Først og fremmest svarer hele 76% at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med deres job som helhed. 21 % er i nogen grad tilfredse, og kun 3 % er i ringe grad eller slet ikke tilfredse. Det er flotte tal, og faktisk er det også bedre end da vi gennemførte APV’en i 2017. Og det gælder både for det psykiske arbejdsmiljø og for det fysiske arbejdsmiljø, særligt i forhold til biologisk smitterisiko og risikoen for arbejdsulykker.

Et andet positivt træk ved arbejdspladsvurderingen er, at den afslører et stort fald i krænkende adfærd. Uønsket seksuel opmærksomhed og mobning er tæt på halveret, mens trusler om vold er faldet en tredjedel.

Arbejdsvurderingen afslører dog også, at der forsat er travlt. 68% svarer at de har følt sig stresset inden for de seneste 6 måneder. Særligt jordemødrene føler sig pressede, og undersøgelsen viser, at de er mere utilfredse med deres job end andre faggrupper. Vi har netop tilført fødeområdet 24 mio.kr. til bedre normeringer m.v. og vil tage flere tiltag, når vi kommer til budgetforhandlingerne. 

Efter et udfordrende år med corona-nedlukning, som har trukket hårde veksler på vores personale, er det virkelig glædeligt, at så mange giver udtryk for stor tilfredshed med deres job, og at arbejdsmiljøet er blevet bedre. Der er også udfordringer, men jeg synes den nye APV er et stærkt fundament for den kommende tid, hvor vi snart kan få styr på covid-pandemien, og arbejde med at gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre.  

 

Læs APV-rapporten

https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fra-regionen/politikker-og-strategier/Sider/Arbejdsmiljoepolitik.aspx