Bred budgetaftale for 2024

Sent torsdag aften kunne jeg skrive under på næste års budgetaftale. Det er min tredje som regionsrådsformand, og jeg er stolt over igen at samle alle partier pånær Enhedslisten om at tage fælles ansvar for regionens økonomi.

Lars (7) Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand Region Hovedstaden

 

AF Lars Gaardhøj

 

Det er et stramt budget for regionens og hospitalernes økonomi er presset af personalemangel, udskudte behandlinger, der skal indhentes og stigende udgifter til praksisområdet og tilskudsmedicin. Dertil kommer en stram økonomiaftale med regeringen, der også indeholder krav om store besparelser på de administrative funktioner.

Alligevel synes jeg vi kan være tilfredse, for vi sætter en god retning og har fokus på kernedriften ved bl.a. at afsætte 40 mio.kr. til Rigshospitalet og Herlev-Gentofte Hospitaler til at afvikle udskudte operationer efter covid. Det betyder omkring 2.000 ekstra operationer inden for børnekirurgi, øjenområdet, kæbekirurgi, mave- tarmområdet, men også led- og knoglekirurgien, som nu afvikles frem mod årets udgang. Det er godt nyt for patienter, der venter på behandling, men også godt for vores medarbejdere, at vi nu kommer i bund med det udskudte.

For os socialdemokrater har det været vigtigt også at holde hånden under psykiatrien, som har modtaget flere og flere patienter - både børn, unge og voksne. Vi afsætter derfor penge til flere psykologsamtaler via nettet og vi afsætter penge til patient- og pårørendestøtte i psykiatrien. Efter de tragiske hændelser det seneste år sat vi gang i et stort arbejde med øge trygheden for medarbejdere og patienter i psykiatrien. Den indsats afsætter vi også midler til. Det er jeg rigtig glad for, med arbejderes sikkerhed og tryghed er meget vigtig.

Et vigtigt fokus for os socialdemokrater er lighed i sundhed. Derfor er dejligt, at vi med budgetaftalen kan styrke Bornholms hospital, som nu indgår i et partnerskab med Bispebjerg og Frederiksberg hospital, som skal sikre at flere behandlinger kan foregå på Bornholm. Flexklinikken målrettet sårbare og udsatte på Bispebjerg får nu også et tilbud om fodterapi. Og så er jeg rigtig glad for at vi kommer til at starte et projekt om mænds sundhed, da alt for mange mænd med kort eller ingen uddannelse ikke går til lægen før end det er for sent. Det vil vi ændre.

Meget mere kan siges om grønne ambitioner for regionen, den kollektive trafik og forskningen. Alt sammen vil jeg fortælle mere om min Facebook de kommende dage, så klik ind og følg med.

 

Du kan læse mere om budgettet her.

Følg mig på Facebook her.