Bred politisk opbakning til plan for Akuttelefonen 1813

​Forretningsudvalget i Region Hovedstaden bakker op om den plan, en taskforce har lagt for at bringe ventetiderne til Akuttelefonen ned med fokus på kerneopgaven - at yde akut hjælp.

DSC4961 350X300 Akuttelefonen 1813

 

ARTIKLEN KREDITERES REGION HOVEDSTADENS REDAKTION

Tilbage i januar 2022 nedsatte regionens forretningsudvalg en taskforce, der skulle udarbejde en konkret plan for, hvordan svartiderne på Akuttelefonen 1813 kan nedbringes markant, og hvordan driften kan robustgøres.

Forretningsudvalget drøftede i dag taskforcens rapport, og regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) er glad for, at der var bred opbakning i Forretningsudvalget til taskforcens arbejde og de 16 anbefalinger til udvikling af Akuttelefonen 1813.

Læs hele r​apporten på regionh.dk​

"Det står klart, at Region Hovedstaden har den rigtige model med Akuttelefonen 1813, men der er store udfordringer med robusthed og ventetider, og vi har manglet at få bygget ovenpå den eksisterende løsning. Derfor er jeg glad for brobyggeraftalen med praktiserende læger, der tager opkald til 1813 i tiden umiddelbart efter egen læge lukker på hverdage mellem 16 og 18. Nu vil regionen i dialog med PLO-Hovedstaden se på, om aftalen kan udvides til også at omfatte brobygningsperioder i weekender," siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S), der samtidig understreger, at der er brug for at fokusere på kerneopgaven med borgernes akutte behov og mindre på generel vejledning.

 

Særligt spor til børn

Taskforcen har bl.a. hentet eksternt input fra konsulentfirmaet Implement Consulting Group, og en af deres anbefalinger handler om etablering af specialistspor. Data viser, at en stor andel af opkaldene til Akuttelefonen vedrører børn. Det er samtidig en gruppe, som kræver en høj faglighed, da små børn ofte er syge uden, at det nødvendigvis er alvorligt, men hvor symptomerne indimellem dækker over alvorlig sygdom, som kræver hurtig behandling.

"Når vi kan se på tallene, at 23,4 procent af opkaldene i 2021 handlede om børn op til ti år, er det rigtig godt, at der kommer et særligt fokus på at rekruttere og uddanne nogle medarbejdere til at tage opkald specifikt vedr. fx børn. Det kan være med til at løfte det faglige niveau og i højere grad sikre, at det kun er de børn, som har brug for fysisk konsultation nu og her, der sendes til børnemodtagelserne. Mens de børn, som ikke har akut behov for at blive set af en læge, kan blive hjemme i deres seng med god omsorg fra forældrene – og måske se egen læge næste dag," siger formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C), der noterer sig, at det er taskforcens vurdering, at der også kan ligge et rekrutteringspotentiale i oprettelse af et børnespor eller andre specialspor.

 

En sammenhængende akuthjælp af høj kvalitet

Karin Friis Bach (R), 2. næstformand i regionsrådet fremhæver, at taskforcen anbefaler en bredere analyse af den samlede akuthjælp i regionen.

"Vi har i Region Hovedstaden med Akuttelefonen 1813 et stærkt afsæt for at sikre høj kvalitet i hjælpen til borgere med akutte behov, som kan hjælpes det rigtige sted hen. Den samlede kvalitet af den hjælp, som borgeren modtager, afhænger dog af, at alle dele af systemet fungerer og spiller godt sammen. Her er det relevant at få set nærmere på bl.a. det samspil, der er mellem Akuttelefonen 1813 og de akutmodtagelser eller behandlingsspor på hospitalerne, som borgerne visiteres til. Målet er, at borgerne og medarbejderne i endnu højere grad oplever en koordineret og sammenhængende akuthjælp," siger Karin Friis Bach.

 

Fakta - Fremtidens Akuttelefon 1813

Taksforcen er kommet med en overordnet ambition for fremtidens Akuttelefon 1813:

"Borgerne skal tilbydes hurtig hjælp på Akuttelefonen 1813 ifm. akut opstået eller forværret sygdom eller skade. Hjælpen skal være fagligt kvalificeret og sikre en høj patientsikkerhed. Udgangspunktet for, at Akuttelefonen 1813 kan tilbyde dette er, at der er en stabil og effektiv drift af 1813, hvor medarbejderne trives og har lyst til at arbejde."

For at kunne indfri denne ambition anbefaler taskforcen, at der arbejdes på tre forskellige fokusområder: 

  • Et robust 1813 med fokus på kerneopgaven
  • Høj faglig og brugeroplevet kvalitet
  • Effektiv drift af 1813

 

Taskforcen har haft følgende medlemmer:
  • Dorthe Crüger, lægefaglig koncerndirektør, formand for taskforcen
  • Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør på Amager og Hvidovre Hospital
  • Kristian Antonsen, hospitalsdirektør p​​å Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Jonas Egebart, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab
  • Susy Buur Johnsen, akut dispatcher og tillidsrepræsentant i Akutberedskabets MED-udvalg
  • Kirstine Vestergård Nielsen. direktør i Center for HR og Uddannelse
  • Charlotte Hosbond, direktør i Center for sundhed