Det går fremad med 1813

Finn Rudaizkys (DF) påstand om at den lange ventetid på akuttelefon 1813 juleaften og juledag kun skyldes, at alle vi andre regionsrådsmedlemmer er både talentløse, glemsomme, uinteresserede og har valgt ikke at blande os i ventetiderne på 1813 er uden hold i virkeligheden, siger , Leila Lindén (S).

Leila Linden Leila Lindén, medlem af regionsrådet Region Hovedstaden

Sammen med Karin Friis-Bach (RV) har Linda Lindén skrevet et svar, om hvordan virkeligheden er. Det får I også her, så I er orienterede om hvordan og hvorfor:

Hvem vågner kun op til jul - og hvem har røde ører?

Nej, Finn Rudaizky:  Ingen af os har ”glemt” ventetiderne på 1813. 

Og ingen af os har ”valgt ikke at blande os”. 

Vi har derimod diskuteret emnet indgående på hvert eneste forretningsudvalgsmøde gennem en meget lang periode og har i allerhøjeste grad blandet os. 

Vi har spurgt ind til og er kommet med forslag til udviklingen i både ventetider, kø-teori, tekniske løsninger, telefonbetjening, et særligt børnespor, arbejdsmiljø, sygefravær, samarbejde med PLO-læger, oplysningskampagner og meget mere. 

Hvis Finn Rudaizky ikke kan huske disse mange og timelange debatter, er det måske ham, der ikke har deltaget aktivt - eller på anden vis har "glemt" alle debatterne?

Det store fokus på ventetider, sammenholdt med en ny, dygtig ledelse, har også givet tydelige resultater. 

I december var den gennemsnitlige svartid 3,30 minutter, og mellem jul og nytår var der dage, hvor den var nede på 0,19 minut. 

Dette kan ses på akuttelefonens dashboard (kan vel oversættes til betjeningspanel), hvor svartiderne lægges åbent ud. 

Når der alligevel i perioder blev lange ventetider netop d. 24. og 25. december, skyldes det, at de konsulentansatte læger på 1813 ikke er forpligtigede til at tage vagter i julen. 

Sagt på en anden måde, så er det frivilligt for disse læger om de vil tage vagter i julen! 

Det var derfor et stort emne, hvordan man kan ændre dette. 

For hvem synes, det er herligt at have vagt juleaften og juledag, hvis det er frivilligt, men her må man vel forventes at optræde solidarisk og kollegialt!

Dette problem var vi blevet fuldt orienteret om, og det debatterede vi i både Forretningsudvalg og Regionsråd flere gange, for det er selvklart utilfredsstillende.

Den nye ledelse på 1813 har allerede taget hånd om problemet, så vi kan sikre os bedre svartider til næste jul. Men at ændre lægernes ansættelsesforhold kan man ikke gøre på kort tid! 

Også dette har vi diskuteret indgående i forretningsudvalget og regionsrådet. Mærkværdigt at Finn Rudaizky ikke husker det.

Finn Rudaizky mener, at der for pokker må være nogle politikere, der har røde ører. 

I vores optik, er den, der burde have rødest ører af alle, måske netop ham fra DF, der kun vågner op én gang om året - til jul - og pludselig taler dundertale mod alle andre. 

Uden tilsyneladende selv at følge med i, hvad der foregår resten af tiden.