Det kommende budget skal gå til kamp mod ulighed i sundhed

Vi går et spændende efterår i møde. Budgetforhandlingerne venter lige om hjørnet. Det er NU at vi fra Socialdemokratiet skal leve op til det, vi gik til valg på.

Brian (1) Brian Høier, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet

 

AF Brian Høier

 

Der er i de forskellige udvalg kommet mange gode budgetinitiativer. Herunder en del som kan skabe mere ”lighed i sundhed”

Et af forslagene jeg personligt håber, bliver vedtaget, er at få praktiserende læger fast tilknyttet de psykiatriske centre og ambulatorier.

Forslaget er stillet af os fra Socialdemokratiet, i Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Jeg er overbevist om, at det vil gøre en kæmpe forskel for patienterne, som i forvejen har, eller i fremtiden vil komme til at få, en kontakt til psykiatrien.

Det vil være et vigtigt tiltag for at komme ulighed i sundhed til livs.  Vi mener at der bør være praktiserende læger fast tilknyttet de psykiatriske centre. Dette for at kunne undersøge patienterne tilknyttet de psykiatriske tilbud, både under indlæggelse men også ved en ambulant opfølgning.  De sværest psykisk syge borgere bør have en mere direkte adgang til en praktiserende læge.

Til trods for at de fleste borgere som er tilknyttet psykiatrien, har egen praktiserende læge, opleves der desværre en ulighed i sundhed, ift de forebyggende indsatser på det somatiske område.

Mange psykiatriske patienter finder det for besværligt at kontakte egen læge. Der er grundlæggende behov for en somatisk undersøgelse, vejledning ift risiko for livsstilssygdomme, ifm psykofarmaka, og en mere opsøgende indsats til denne patientgruppe.

Når den psykiatriske patient har kontakt til sit lokale ambulatorium eller sengeafsnit, skal det være en procedure at patienten tilses af en praktiserende læge, som kan opspore somatiske sygdomme, og i samspil med det psykiatriske sundhedspersonale, kan igangsætte forebyggende tiltag.

Vores forslag lyder derfor på, at der skal ansættes 2 læger, på hver af Region Hovedstadens psykiatriske centre, med erfaring fra somatikken og/eller fra almen praksis.