Fælles om sundheden efter corona

Socialdemokratiet i Region Hovedstaden går til valg i november for at blive det største parti og for igen at besætte formandsposten. Der er 25 kandidater på Socialdemokratiets liste, der har Lars Gaardhøj i spidsen som partiets bud på en ny regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Lars Gaardhøj 2020 Lars Gaardhøj, Spidskandidat for Socialdemokratiet Region Hovedstaden

 

AF LARS GAARDHØJ

 

Covid-pandemien har plaget os længe, men nu rulles vacciner ud, og vi vender tilbage til hverdagen. Det betyder, at vi igen skal tage fat på de udfordringer, vi står med i regionen i forhold til blandt andet sundhed og psykiatri, kollektiv trafik og klima.

 

Vi holder af hverdagen

En af de store udfordringer er at finde løsninger for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi har lært meget af nedlukningen fx med bedre brug af video til møder og konsultationer. Det giver inspiration til at udvikle den nære sundhed i tæt samarbejde med sundhedshuse, kommuner, praktiserende læger og borgerne. Vi skal fra Region Hovedstadens side være ambitiøse og prioritere arbejdet og ressourcerne i denne retning. 

Med til hverdagen hører også, at vi skal indhente alle de behandlinger, som har været udskudt på grund af pandemien, og vil skal sætte fokus på grupper der har haft det specielt hårdt. Det gælder for eksempel psykiatrien, hvor der er et voksende behov for hjælp til børn og unge. Vi er også optaget af kronikerområdet, hvor mange ældre har levet længe i bekymring og ofte i isolation på grund af pandemien.

Personalet har også en forventning om at vende tilbage til hverdagen. Det er Socialdemokratiet opmærksom på. Det har været en hård tørn, og der skal i den kommende tid være fokus på medarbejdernes trivsel, og på den kompetenceudvikling, der i stort omfang har været udskudt. Kompetenceudviklingen skal også ruste medarbejderne til fremtidens sundhedsvæsen. 

 

Børnenes region

Socialdemokratiet vil, at alle fødende har en god og tryg oplevelse. Vi vil derfor investere i bedre fødselsforberedelse, normeringer og fysiske rammer. Vi ønsker også, at der kommer fokus på fertilitetsområdet, fordi vi oplever stigende ventetid til behandling.  En ventetid, der sætter de ufrivilligt barnløse i svær og frustrerende situation. Og så har Socialdemokratiet et ønske om at sundhedsvæsenet tager bedre imod børn, både som patienter og pårørende. Vi vil derfor have en plan for hvordan alle vores hospitaler hjælper og behandler børn som børn, når de er patienter og når de er pårørende, hvor mor eller far er alvorligt syge. 

 

Den grønne region

Socialdemokratiet i Region Hovedstaden vil gå forrest i klimaomstillingen. Vi vil tænke grønt, når vi renoverer vores bygninger og introducere grønne løsninger når der er behov for nedkøling. Vi vil stille grønne krav til indkøb af varer og anskaffelse af biler til regionen, og vi vil stille grønne krav, når Region Hovedstaden bestiller kollektiv transport (busser og lokalbane). Vi vil styrke cyklismen ved at støtte op om supercykelstierne og ved at gøre det nemt for vores egne medarbejdere at benytte cyklen som et godt alternativ til bilen. Det har afgørende betydning for den grønne omstilling, at vi har en velfungerende kollektiv transport. Vi vil derfor i den kommende valgperiode sætte ambitionen, at flere benytter den kollektive trafik og cyklen.