Falck og Region Hovedstaden vil varetage ambulancedriften fra 2023

​Fremtidens ambulancetjeneste betyder bl.a. udvikling af patienternes behandling, mere uddannelse til personalet og flere ambulanceelever. Falck er tildelt tre store kontrakter samt Bornholm, og regionen hjemtager en del af ambulancekørslen.

236476305 1122281538305882 4258954710908366976 N Ambulancereddere ved Rådhuspladsen.

 

Artiklen krediteres Region Hovedstadens redaktion

 

Nu har regionsrådet besluttet hvilke leverandører, der skal køre ambulancer i hovedstadsregionen fra 2023 og seks år frem. Det sker efter, at ambulancekørslen har været i EU-udbud. Det betyder, at Falck tildeles tre delaftaler samt Bornholm, og regionens kontrolbud får den fjerde delaftale. Beslutningen er truffet af et enstemmigt regionsråd, og regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) glæder sig over resultatet af udbuddet:

"Akut syge borgere i hovedstadsregionen kan også fremover regne med en behandling af høj kvalitet, når de får brug for en ambulance. Vi har valgt to udviklingsorienterede leverandører, der vil levere bedste kvalitet til bedste pris, så ambulancerne er gearede til fremtiden. De kommende leverandører vil sammen med regionen stå for den nytænkning og forandring, der skal til for at udvikle området og sikre et tæt sammenspil med hospitalerne om den akutte behandling af patienterne", siger han og tilføjer:

"Vi vælger for første gang at hjemtage en del af ambulancekørslen, fordi kontrolbuddet lever op til regionens krav om kvalitet og pris. Det er Region Hovedstadens Akutberedskab, som har stor erfaring med patienttransport og behandling, der kommer til at stå for ambulancekørslen i den delaftale, som får base i Hvidovre. Når vi hjemtager en del af ambulancekørslen, er det også for at sikre en øget konkurrence på ambulanceområdet fremover, når ambulancekørslen igen om nogle år skal i udbud".

 

Udvikling og drift af ambulanceområdet

Regionens nye ambulancekontrakter træder i kraft i 2023, og de betyder øget kompetenceudvikling til personalet, en klimavenlig omstilling af køretøjerne og en øgning af antal elever. Dertil kommer en række udviklingsprojekter inden for patientbehandling og bæredygtighed.

At sikre ambulancepatienter den bedste behandling er afgørende for sundhedsudvalgets formand Christoffer Buster Reinhardt (C), der ser rigtigt mange perspektiver ved valget af de nye leverandører både på kort og langt sigt:

"Ambulancerne er helt centrale i den akutte og livreddende behandling, og der sker en rivende udvikling med hurtigere og mere effektiv behandling af fx hjertestop. Behandlingen i ambulancerne er afgørende for patienternes overlevelse og mulighed for at komme sig. Derfor skal vi være sikre på, at de kommer hurtigt frem. Falck og regionens uafhængige kontrolbud har overbevist os om, at de er meget kompetente og innovative leverandører, der kan og vil give patienterne den bedste behandling og transport", siger han.

 

Tryghed for medarbejdere

Ambulanceudbuddet følger loven om virksomhedsoverdragelse, så medarbejderne ikke stilles dårligere under en ny leverandør, ligesom det understøtter forsyningssikkerheden frem til de nye kontrakter træder i kraft.

Udbuddet bliver afsluttet med underskrivelse af kontrakterne efter en 'stand-still' periode på ti dage, hvor der er mulighed for at klage. Kontrakterne for ambulanceudbuddet forventes at blive underskrevet i september 2021, og de træder i kraft til februar 2023. 

 

Fakta om ambulanceudbuddet

  • Ambulancekørslen har været i EU-udbud i foråret 2021.
  • Opgaven er udbudt i fem delaftaler med en samlet kontraktsum på cirka 3 mia.kr. over 8 år.
  • Kontrakten har en varighed på 6 år med mulighed for to gange et års forlængelse.
  • Den udbudte ambulancekørsel varetages af omkring 600 årsværk.
  • Bydere kunne maksimalt vinde tre ud af fire store delaftaler plus Bornholm som ekstra delaftale. På baggrund af tilbuddene og kontrolbuddet kunne regionen vælge selv at køre ambulancerne i en eller flere delaftaler.
  • Region Hovedstaden har tildelt Falck Danmark A/S tre store delaftaler samt Bornholm og en stor delaftale varetages fremover af regionen selv.
  • Regionens uafhængige kontrolbud er udarbejdet i en selvstændig organisation, der har haft samme vilkår og betingelser som øvrige tilbudsgivere. Fra 2023 vil en 75 procent af ambulancerne blive kørt af en privat leverandør, mens resten bliver kørt af regionens ambulancetjeneste.
  • En kombination af offentlig og privat ambulancedrift er med til at skabe konkurrence på ambulancemarkedet i Danmark til gavn for patienterne.

 

Hovedpunkter i ambulanceudbuddet

Nye og innovative løsninger til borgerne 

Ambulancetjenesten er et vigtigt element i omstillingen af sundhedsvæsenet, hvor borgere i fremtiden i højere grad får behandling og opfølgning derhjemme ved hjælp af fx videokonsultation og andre telemedicinske løsninger.

 

Mere uddannelse og flere paramedicinere

Som led i omstilling til nye opgaver, vil antallet af paramedicinere fordobles med op til 300 med det mål at have mindst én paramediciner på alle ambulancer. Desuden skal paramedicinernes kompetencer øges, ligesom der er krav om mere uddannelse af ambulancebehandlere.

 

Flere ambulanceelever

For at sikre en stigende stabil arbejdsstyrke vil leverandører fremover øge antallet af elever til syv procent af det samlede antal årsværk i ambulancetjenesten. Det nuværende krav til elever er fire pct. Det betyder en forøgelse af eleverne fra 24 til 41 årligt.

 

Tryghed for medarbejdere

Udbuddet følger loven om virksomhedsoverdragelse, der sikrer medarbejdere tryghed i tilfælde af skift fra en leverandør til en anden.

 

Klimavenlige køretøjer

De vindende tilbud vil omfatte helt nye køretøjer, som er specielt indrettet med øje for patient – og personalesikkerhed samt et godt ergonomisk arbejdsmiljø. Leverandørerne skal være indstillede på at overgå til eldrevne køretøjer når det bliver muligt.

 

Kvalitetsudvikling

Regionen vil indgå et samarbejde med de kommende leverandører med fokus på innovation og kvalitetsudvikling med fokus på patientbehandlingen og grøn omstilling.