Fødeområdet - fup, fakta og diverse påstande

Der er lige nu stærkt fokus på fødeområdet og skriverier om, hvad vi socialdemokrater i Region Hovedstaden mener og vil. Blandt andet påstår DF, at vi står bag et forslag om at sende førstegangsfødende på Hvidovre Hospital hjem få timer efter fødslen. Det er simpelthen ikke rigtigt!

Sundhedsudvalget Jesper Clausson, Leila Lindén og Lars Gaardhøj, som alle er med i Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, hvor vi repræsenterer den socialdemokratiske regionsrådsgruppe.

 

Af Jesper Clausson, Leila Lindén og Lars Gaardhøj

 

Det er rigtigt, at fødende har beskrevet, at de har følt sig overset og ikke har fået tilstrækkelig omsorg. Samtidig har medarbejdere meldt ud, at de er meget frustrerede over, at der er alt for travlt. 

Debatten har senest været udløst af, at Hvidovre Hospital har varslet, at man som hovedregel her fra foråret vil hjemsende de nye mødre 4-8 timer efter fødslen.

Og lad os slå det fast: Sådan synes vi naturligvis ikke, det skal være. 

 

Vi vil styrke fødeområdet

Og forslaget er ikke noget, der kommer fra os.

Da vi hørte om forslaget, bad vi om at få det sat på dagsordenen til Sundhedsudvalgets møde den 13/1, så vi politisk kunne tage stilling til Hvidovre Hospitals forslag. 

Vi socialdemokrater går ind for at styrke fødeområdet. 

Vi mener, at alle nye mødre skal være trygge, når de udskrives og tager hjem med familiens lille guldklump. 

Mange vil gerne hurtigt hjem, mens andre gerne vil blive en nat eller to, indtil de er parate til og trygge ved at tage hjem. 

Begge dele skal være muligt, og begge dele skal kunne rummes i det offentlige sundhedsvæsen.

Derfor lagde vi op til vedtagelse i Sundhedsudvalget om, at Hvidovre Hospital skal give et reelt tilbud om overnatning for førstegangsfødende i et til to døgn efter fødslen, samt at dette tilbydes uanset kompleksiteten i fødslen - og at førstegangsfødende skal IKKE konsekvent hjemsendes efter 4-8 timer.

 

Nyt opgaveudvalg sættes på sagen

I Region Hovedstaden har vi desuden besluttet at nedsætte et midlertidigt opgaveudvalg netop på fødeområdet. Dette udvalg skal inddrage kommuner og førstegangsfødende og se på det tilbud, som fødende får i regionen før, under og efter fødsel. Formålet er at diskutere mulige forbedringer på området. 

Vi lægger desuden op til, at der skal være en ensartet tilgang til førstegangsfødende i regionen. Derfor kan vi blive nødt til at se på Fødeplanen igen, om denne skal revideres set i lyset af de nye anbefalinger for svangreomsorgen, der snart kommer fra Sundhedsstyrelsen.

 

Fælles retningslinjer for amning i regionen

Og vi vil anbefale, at støtte og vejledning til de førstegangsfødende tager udgangspunkt i “Det spædbarnsvenlige initiativ”, da udfordring med amning ofte er kilden til megen bekymring for førstegangsfødende. Både Sundhedsstyrelsen og WHO anbefaler amning, som en vigtig del af spædbarnslivet, og vi ønsker at understøtte god vejledning hos dem, der ønsker at amme.

Vi har også set mange private tilbud, af varierende pris og kvalitet, spire op de seneste årtier. Vi ønsker ikke at god ammevejledning skal være for de få der har råd, men noget alle kan modtage. Her er et samarbejde med kommunernes sundhedsplejersker en del af løsningen, således at vi som region spiller ind i svangreomsorgen lokalt til gavn for sammenhængen for de fødende og barnet.