I Holland prioriteres fodgængere og cyklister før bilister

I Påsken var der stor opmærksomhed på besparelser af den regionale trafik, særligt busser. I andre regioner skal der spares på busruter, mens vi Region Hovedstaden har besluttet at fremskynde prisstigninger på billetterne for netop at undgå færre busruter.

Brian Høier (A) Brian Høier, regionrådsmedlem

Af Brian Høier

 

De aktuelle problemer skyldes faldende passagertal og stigende priser på brændstof, løn samt eftervirkninger af COVID-19. Regionsrådet besluttede denne løsning for at undgå, at der nedlægges ruter i den kollektive trafik.  

Jeg har for nyligt været på studietur med Danske Regioners udvalg for Regional Udvikling & EU. Turen gik bl.a. til Utrecht i Holland, der er en by med ca. 350.000 indbyggere og en Region med 1,3 millioner. Utrecht som by er halv størrelse af København, og Regionens størrelse er sammenlignelig med Region Hovedstaden.  

Vi fik på studieturen fremlagt en vision for en sammenhængende og visionær offentlig transport. Præsentationerne viste, at forudsætningerne i Danmark og Holland er forskellige. Hvor der mange steder i Holland er stationsnærhed, er der flere steder i Danmark længere mellem husene. Hvor fokus i Danmark pt. er på at skære, planlægges der udvidelser i Holland – bl.a. via reinvestering af overskud fra den kollektive trafik.  

Det var en meget inspirerende studietur, hvor vi høj grad fik øjnene op for behovet for øget mobilitet via samarbejde på tværs af kommuner og region.  

I Utrecht forventes der stor boligmangel. Der er behov for at blive bygget 125.000 boliger de næste 10 år. 

Håndtering af udfordringer som øget transportbehov, begrænset plads samt klimahensyn forudsætter samarbejde på tværs af kommuner, regioner og stat. Ved at koble boligmangel sammen med udvikling af kollektiv transport, har provinsen sat en dagsorden og modtaget nationale midler til opgaveløsningen.  

I alt modtager Region Utrecht hvad der svarer til 1,7 milliarder Euro til kollektiv transport. Noget over Regionen Hovedstaden. Så her findes den store forskel på at skulle spare på busruter og på at kunne udvide år efter år. 

Det samlede regionsråd i Utrecht bakkede desuden op om en strategi for færre biler eller plads til parkering. At antallet af boliger skal stige, samtidig må brugen af bilen dæmpes. Via urban design (nærhed, tilgængelighed med kollektiv trafik, cyklisme, delebiler og parkeringsrestriktioner) arbejdes der for at reducere behov for biler. 

Flere steder i Utrecht har man lokalplaner med maksimum 0,3 biler pr. husstand. Virksomheder bidrager med egne, restriktive tilgange til parkering. Til gengæld skal der prioriteres plads til cykelstier. I Utrecht by er kommunens “stregkode” en guide for byudviklingen, i retning af øget liveability frem mod en såkaldt 10-minutters by hvor butikker, restauranter, skoler etc. er rundt om hjørnet, hvilket nedsætter behovet for bilen. Det er en udvikling mod en by, hvor cyklen og den gående har prioritet over bilisten. 

Gid, at vi kunne læne os op ad den samme nationale strategi og derved se en større investering i den kollektive trafik.