Kvalitetsinstitut roser patientsikkerheden på 1813

Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden har haft besøg af et surveyteam fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), der i en prøvesurvey har vurderet kvalitetsarbejdet og herunder patientsikkerheden på Akuttelefonen.

DSC4961 350X300 Akuttelefonen 1813

 

ARTIKLEN KREDITERES REGION HOVEDSTADENS REDAKTION

Et engageret og fagligt kompetent personale, flotte resultater på meget kort tid samt stort fokus på patientsikkerhed er nogle af de rosende vendinger, der står nævnt i nye rapporter fra IKAS.

Rapporten kommer på Region Hovedstadens egen opfordring, med ønske om en undersøgelse af Akuttelefonen 1813, der skal sikre, at der hele tiden bliver arbejdet med at øge kvaliteten i den service, borgerne får. 

 

Hårdt arbejde bærer nu frugt

Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at Akuttelefonen 1813 får ros for sit arbejde med kvaliteten.
-Det vigtigste ved Akuttelefonen er, at borgerne føler sig trygge ved den sundhedsfaglige hjælp de får, når de ringer 1813. Derfor er det meget glædeligt, at netop patientsikkerheden bliver fremhævet i rapporten. Det fortæller mig, at vi har nogle fantastisk dygtige medarbejdere, der gør en kæmpe forskel, og at det hårde kvalitetsarbejde bærer frugt, lyder det fra regionsrådsformanden.

 

En patientsikker telefonlinje

Det er første gang en Akuttelefon har gennemgået et akkrediteringsforløb, og her opfylder Akuttelefonen 1813 alle standarder og får udover arbejdet med kvaliteten også ros for at have styr på dokumentationen og for at have en god holdånd på arbejdspladsen.

 Vicedirektør på den præhospitale virksomhed Birgitte Degenkolv er ligeledes glad for resultatet.

-Patienternes tryghed er meget vigtig for os, og det glæder mig, at surveyerne har set, hvordan Akutberedskabet arbejder med patientsikkerheden i både den direkte kontakt med patienten og ved visitation af patienten ind i sundhedsvæsenet, lyder det fra vicedirektøren.

Det samlede Akutberedskab og regionens ambulanceleverandører får også ros. 

 

Ros for fagligt kompetent personale

Rapporten fastslår, at Akutberedskabet har klare, fokuserede mål og strategier og består af engagerede og fagligt kompetente medarbejdere. Der lægges bl.a. vægt på, at regionen sammen med ambulanceleverandørerne har fælles retningslinjer, arbejdsgange og korpsånd.

Det eksterne survey foregik samtidig på 112 AMK-Vagtcentralen, akutlægebiler og ambulancer samt Akuttelefonen 1813. 

 

I rapporterne fremhæver IKAS at:
 • Engageret og fagligt kompetent personale
 • 1813 har opnået flotte resultater på meget kort tid
 • Der er stort fokus på patientsikkerheden, dels i kontakten med patienten, dels i forbindelse med planlægningen af det videre forløb og behandling
 • Organisationen er i høj grad understøttet af IT-systemer både indenfor det sundhedsfaglige område, senest med introduktion af den elektroniske ambulancejournal og indenfor logistikken.

 

Fakta om ekstern survey i Den Præhospitale Virksomhed:
 • IKAS (Akkrediteringsnævnet) er en uvildig instans, der skal sikre fair og ensartet behandling af institutionerne under Den Danske Kvalitets Model (DDKM) efter klare og gennemskuelige regler. Se www.ikas.dk for yderligere information om Akkrediteringsnævnet.
 • ​Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet er blevet akkrediteret efter standarder fra 2. version af DDKM for det præhospitale område.
 • Det eksterne survey/akkrediteringen af Akuttelefonen 1813 er et pilotprojekt udviklet i samarbejde med IKAS efter ønske fra Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden. IKAS var også interesseret heri, idet IKAS skal akkreditere de øvrige regioners vagtlægeordninger.
 • Når et sygehus, et apotek, et ambulanceberedskab etc. er akkrediteret i forhold til DDKM, betyder det, at institutionens arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring lever op til det nationale niveau. Det vurderes ved, om institutionen lever op til en række målsætninger for god kvalitet, akkrediteringsstandarder.
 • IKAS har i samarbejde med Akuttelefonen 1813 udviklet følgende seks akkrediterings-standarder specifikt for Akuttelefonen 1813. 
 • Herudover består standardsættet af relevante standarder fra 2. version af DDKM for det præhospitale område:
 1. ​​Patientjournalen
 2. Sundhedsfaglig visitation og henvisninger
 3. Kommunikation mellem aktører
 4. Lægemiddelordination og receptfornyelse
 5. Afslutning til egen omsorg
 6. Patientbesøg ved akutte lægebesøg i hjemmet