Lad udenlandske sundhedsarbejdere blive i Danmark

Vi har brug for, at regeringen laver en strømlinet indsats, så vi ikke sender sundhedsmedarbejdere ud af landet

Susanne Due Kristensen (A) og Formand for Udvalget for fastholdelse og rekruttering i Region Hovedstaden / Lad udenlandske sundhedsarbejdere blive i Danmark
Biled Med Udenlandske Sygeplejersker

Vi har brug for, at regeringen laver en strømlinet indsats så vi ikke sender sundhedsmedarbejdere ud af landet, som vi hver dag arbejder på at tilknytte til sundhedsvæsnet. At lave en lov i juli 2024, som giver ophold med tilbagevirkende virkning er en ”billig omgang”, som ikke giver mening, når medarbejderne allerede er sendt ud af landet.

Kommuner og regioner yder dagligt en stor indsats for at tiltrække flere sundhedsmedarbejdere, herunder udlændinge med ophold i Danmark, der allerede har, eller er i gang med, en sundhedsuddannelse. Regeringens nye forslag om at tillade ophold i Danmark for udlændinge der arbejder, eller er under uddannelse, på mangelområder er positiv. I sundhedsvæsnet er det imidlertid afgørende, at der handles hurtigt.

At sikre udenlandsk arbejdskraft opholds- og arbejdstilladelse med tilbagevirkende kraft pr. 1. juli 2024 er sympatisk. Problemet er imidlertid, at indtil loven vedtages, så risikerer dygtige sundhedsarbejdere fortsat at blive sendt ud af landet, fordi udlændingestyrelsen har retten til at udvise de selv samme udlændinge med begrundelse i de nugældende opholdsregler.

Dette paradoks er symptomatisk for systemets mangler. Et aktuelt eksempel er en SOSU-assistentelev fra Hillerød. Han taler flydende dansk og har 15 mdr. tilbage af sin uddannelse. Men på grund af en skilsmisse mistes tilknytningen til Danmark og dermed opholdstilladelsen. Han sendes nu ud af landet med en halv uddannelse. Var den nye lov vedtaget, er der stor sandsynlighed for, at han kunne være blevet i Danmark, have afsluttet sin uddannelse og styrket et presset sundhedsvæsen. Hans historie er én af mange. Det giver ingen mening og vidner om et stor ressourcespild.

Sundhedsministeren Sophie Løhde(V), og Udlændinge- og Integrationsministeren Kåre Dybvad (A), har allerede erkendt behovet for smidigere processer ved tilknytning og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Så hvorfor trække tingene i langdrag?

Kunne regeringen ikke udvise lidt mere smidighed allerede nu og vedtage en hastelov, der midlertidigt forlænger udløbne arbejds- og opholdstilladelser for udenlandske sundhedsmedarbejdere, der allerede arbejder eller studerer i Danmark, indtil den nye lovgivning træder i kraft 1. juli 2024? Derefter kan sagsbehandlingen af de udløbne opholds- og arbejdstilladelser genoptages.

Det ville klæde Socialdemokraterne at gå foran her.

Det vil ikke alene sikre effektive og velbegrundede beslutninger om ophold, der kan understøtte intentionerne i den nye lovgivning, det vil også bremse yderligere tab af kompetente sundhedsmedarbejdere, som både kan og vil bidrage til at styrke Det danske Sundhedsvæsen.