Lars Gaardhøjs tale ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2021

Lars Gaardhøj talte ved årets ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021.

Lars Og Sophie Spidskandidat Lars Gaardhøj og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen står samlet og fejre overdragelsen af stafetten.

 

AF LARS GAARDHØJ

 

Kære Alle

Først og fremmest vil jeg gerne rette en stor tak til alle I kandidater, der har valgt at stille jer til rådighed for partiet – og for Region Hovedstaden. Jeg er glad for, at mange genopstiller, og har erfaring fra regionsrådet, og jeg er også glad for, at I nye kandidater kommer med andre gode erfaringer.

Der er brug for jer alle, hvis vi skal lykkes med vores mål om at genvinde formandsposten og være største parti.

Vi er nu ét hold. Et fællesskab. Et VI.

For kun sammen og i fællesskab vinder vi valget til november. Det kræver en helhjertet indsats af os alle. Jeg forventer af jer, at I kaster jer ind valgkampen lokalt, stiller jer frem og taler politik, alle de steder, I kan. Kort sagt skal Socialdemokratiet skal være til stede overalt i regionen de kommende måneder, og det er jeg sikker på, at vi kan. Vi er der for at fortælle om vores ideer, men også for at lytte til borgerne, og tage deres ønsker alvorligt.

Jeg vil som spidskandidat bakke hver og én af jer op lokalt. Være med jer på jeres kampagner. Deltage i arrangementer og dele roser ud sammen med jer på gader og stræder.

For vi er ét hold. Og kun som et hold vinder vi valget til november.

 

Tak til Hanne, Erik, Ozkan, Charlotte, Jesper og Sophie

Til efteråret er der en række gode socialdemokrater, der ikke genopstiller. Jeg vil derfor gerne sende en personlig tak til Hanne Andersen, Erik Gregersen, Özkan Kocak, Charlotte Holtermann og Jesper Clausson for jeres indsats i Regionsrådet. Hanne har i en menneskealder kæmpet for psykiatrien, Erik har kæmpet for gode busforbindelser, flere unge på erhvervsuddannelser og vi skal vel også nævne Amager hospital. Ozkan og Charlotte har især kæmpet for rent drikkevand, miljø og klima. Og Jesper har kæmpet for bedre lægedækning og autoriseret tolkning.  

Tusind tak til jer for indsatsen. I har gjort en stor forskel for borgerne. I skal være stolte. 

Jeg vil også gerne rette en særlig stor og varm tak til vores Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, som heller ikke genopstiller, da hun jo har påtaget sig opgaven at være Overborgmesterkandidat i København. Og dermed også giver mig mulighed for at træde til som Regionsrådformand fra 1. august.

 

Tak til Sophie

Kære Sophie,

Jeg husker tydeligt, da du kom til og afløste Vibeke Storm Rasmussen som spidskandidat. Vi fik hurtigt et godt samarbejde frem mod valget. Du kom med masser af erfaring og viden fra Folketinget, og tog os alle med på en rejse, der nu nærmer sin ende.   

Du er rigtig god til mennesker. Du er sjov og spændende at være sammen med, og du knokler og inspirerer os andre. Det mærkede vi fra starten, hvor du var rundt og bakke op om alle os kandidater. Vi var et fællesskab.

Jeg husker fra valgkampen i 2013, at vi lavede en håndholdt valgvideo ude ved Herlev hospital, da vi stod for at oprette et særligt rensningsanlæg, som kunne rense medicinrester ud af spildevandet. Et par år senere var du og jeg med til indvielsen af anlægget. Du var nu blevet Regionsrådsformand og anlægget ja, det står der den dag i dag og renser spildevand fra hospitalet.

Din start som Regionsformand var nu ingen dans på roser. For Nytårsdag 2014 – din første arbejdsdag – åbnede vi Akuttelefonen 1813, og der var masser af problemer fra start. Teknik der ikke virkede, mangel på læger og sygeplejersker på 1813, en omfattende kritik i medierne, og der skete også fejl undervejs. Men du håndterede det, stod det igennem og lige så stille fik vi styr på 1813, og i dag er det jo velfungerende akuttelefon, der hjælper regionens borgere, når de har behov for hjælp. Mere end 1 million ringer til 1813 med stort og småt om året. Det er faktisk blevet en succeshistorie.

Dit helt store projekt: Et mere menneskeligt sundhedsvæsen, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske, der hvor han eller hun er, og mødes og hjælpes der. Den vision har vi rullet ud, og jeg er stolt af, at vi fx har et tilbud som Sociolancen, og vi har etableret et samarbejde med Dansk Røde Kors, så ingen hjemløse udskrives til gaden. Det er en vision, som vi arbejder videre med, det lover jeg.

Udover sundhedsområdet har du brændt for det regionale uanset om det handler om busser, lokalbaner og snart letbane, eller kampen for flere unge på erhvervsuddannelserne. Du har været visionær på den grønne omstilling, hvor du har gået forrest med initiativer, hvor fx økologi i hospitalskøkkenerne har medført omsætning for lokale leverandører og en omstilling i vores store køkkener, der nu selv bager brød og laver maden fra bunden. Det er faktisk en lille revolution, som du skal tage din del af æren for.  

Jeg synes, vi er nået langt, og det skyldes i høj grad dig Sophie.

Nu skal du så videre og stiller op som Overborgmesterkandidat i København. Det er jeg glad for som Københavner og socialdemokrat, men det også med lidt vemod, da du har været en rigtig god leder for os alle i gruppen. Vi vil savne dig, men sådan er det med rejser, de begynder og slutter. Du har ledet regionen forbilledligt over årene, og jeg er sikker på, at du bliver en forrygende Overborgmester. Du har bevist at du har det, der skal til.   

Tak Sophie!

 

Så derfor

Kære alle sammen

Til efterårets valg er vi partiet, der kæmper for den fri og lige adgang til sundhed, hvor et stærkt offentligt sundhedsvæsen er garanten for, at alle for hjælp, når de har behov, og ikke størrelsen på deres pengepung.

Vi er også partiet, der kæmper for en grøn region, hvor vi satser på grøn omstilling, bedre kollektiv trafik, elbiler og cyklisme og bedre uddannelsesmuligheder for vores unge.

Jeg vil sammen med jer sætte fokus på ulighed i sundhed, som vi ved er voksende, og vi skal her tænke nyt, inddrage foreninger og skabe nye alliancer og tiltag, så vi får alle med, også dem, der i dag ikke er i stand til at række ud efter hjælpen.

Psykiatrien er særlig vigtig. Mange års underprioritering skal rettes op, og vi skal investere i psykiatrien, så vi nedbringer tvang og hjælper mennesker med psykisk sygdom til at leve gode liv også selvom de har en psykisk sygdom.  

Vi skal tilbage til hverdagen efter covid-pandemien, og have fokus på vores personale og deres arbejdsmiljø og det skal vi fordi vi er en ansvarlig arbejdsgiver, men også fordi tilfredse medarbejdere skal være med til løfte min ambition om, at Region Hovedstaden bliver patienternes region. Og med det mener jeg også, at patienterne skal være de mest tilfredse i landet. Og ja, jeg sagde: de mest tilfredse patienter i landet.

 

Kære venner,
Vi har ambitionerne, forudsætningerne. Nu skal vi levere. Vi er SAMMEN OM SUNDHED. Lad os vinde det valg!

Tak for ordet