Letbanen er på sporet, desværre vil de konservative ikke være med

Arbejdet med at anlægge Hovedstadens Letbane fra Ishøj til Lundtofte ved Lyngby skrider frem som planlagt.

Nicolai Kampmann (A) Nicolai Kampmann, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og næstformand i Hovedstadens Letbane.

 

AF Nicolai Kampmann

 

Vi forventer fortsat at åbne den el-bårne togrute i 2025, som vil skabe et attraktivt kollektivt alternativ til de trængselsramte ringveje rundt om hovedstaden. 

Desværre ønsker det Konservative Folkeparti ikke at tage ansvar for at styrke den kollektive trafik på Vestegnen. Samtlige partier i Region Hovedstaden stemte 20. juni for det reviderede og dyrere anlægsbudget - undtagen Konservative og Nye Borgerlige. 

Det er trist, at et parti med stærke borgmestre i Vallensbæk og Høje Taastrup ikke vil dele byrden med os andre. 

Når Letbanen begynder at køre, får vi et højklasset, eldrevet kollektivt tilbud på hele Vestegnen og i Lyngby. 

Vi kan glæde os til et klimavenligt tilbud, der går på tværs af S-tog fingrene og som giver et godt alternativ til at sidde i kø i egen bil. 

I juni har ejerkredsen godkendt både et opdateret langtidsbudget for Letbanen og en opdateret passagerprognose. Og ja, det bliver dyrere end oprindeligt budgetteret, men det gør stort set alle anlægsprojekter i disse år, hvorfor det undrer, at konservative ikke vil bakke om et markant og tiltrængt løft af den kollektive trafik. 

Som i mange andre store dele af samfundet, er Hovedstadens Letbane også blevet ramt af de globane udfordringer, der har fulgt i kølvandet på Covid-19. Udfordringer som er blevet forstærket af krigen i Ukraine. Projektet er født med stor kompleksitet, så udefra kommende udfordringer med både forsyningskæder og mangel på kvalificeret arbejdskraft, har været væsentlige årsager til, at Hovedstadens Letbanen efter et omfattende budgetarbejde må øge anlægsbudgettet med 1,1 mia. kr. 

Det betyder, at den årlige indbetaling fra ejerne (11 omegnskommuner og Region Hovedstaden) forhøjes fra med 33 mio. kr. fordelt med 19 mio. kr. fra kommunerne og 14 mio. kr. fra Region Hovedstaden. 

En ærgerlig situation som alle er kede af.  Meromkostningen søges minimeret gennem en omlægning af selskabets lån og gennem dialog med Transportministeriet. 

Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i weekenden. Den strækker sig over 28 kilometer mellem Lyngby og Ishøj og går igennem otte kommuner med 29 stationer undervejs. 

Der bliver omstigning til S-tog på disse stationer: Lyngby, Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj. Der kan være ca. 260 mennesker i et letbanetog. Det svarer til cirka fire bybusser. 

Vi ser fra Aarhus og Odense, at borgerne efter en tilvænningsperiode tager Letbanen til sig som en fast del af bybilledet. Hvis vi virkelig vil trængslen til livs og gøre det muligt for borgerne at komme på tværs i regionen, er det vejen frem. Adgangen til vores hospitaler bliver lettere. Undtaget Hvidovre Hospital, men det kan vi forhåbentlig snarest finde en løsning på.