Moderniseret fødested giver bedre rammer for fødende og personale

​En ombygning af fødeafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital, som blev igangsat i starten af året, er nu færdig. Forbedringen af de fysiske rammer skal skabe mere ro til de fødende kvinder og et bedre arbejdsmiljø for personalet.

Regionsgaarden Foto Flemming Krog 307X412 Regionsrådsgården i Region Hovedstaden

 

ARTIKLEN KREDITERES REGION HOVEDSTADENS REDAKTION

​Mere sammenhænge mellem forskellige afsnit og et nyt afsnit for kvinder, som skal sættes i gang med en fødsel. Det er nogle af de forbedringer af de fysiske forhold på fødeafdelingen på Hvidovre Hospital, som er blevet tilføjet i forbindelse med en ombygning af afdelingen.

Formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K) håber, at de fødende og personalet vil blive glade for de nye rammer.

"Det skal både være trygt og attraktivt at føde på et af regionens hospitaler, ligesom fødeafdelingen skal danne ramme om en god arbejdsplads for personalet, som hver dag hjælper med at bringe børn til verden. Denne ombygning er et af de tiltag, som vi har indført, for at øge kvaliteten og for at fremtidssikre vores tilbud," siger han.

Efter ombygningen er fødemodtagelsen flyttet, så den nu ligger tættere på fødegangen, hvilket skaber bedre sammenhæng mellem de to afsnit. Foruden det nye afsnit til kvinder, som skal sættes i gang med fødslen, er der også oprettet et særligt afsnit for familier, som har mistet et barn. Afsnittet er fysisk adskilt fra de øvrige afsnit, så familien har ro til at være sammen.

Hospitalsdirektør på Amager og Hvidovre Hospital Birgitte Rav Degenkolv glæder sig over, at de nye dele af fødestedet nu bliver taget i brug.

"Med denne ombygning får vi mulighed for at skabe en bedre sammenhæng i forløbet for vores gravide og fødende og samtidig lave nogle enheder, hvor personalet bedre kan arbejde sammen i mindre grupper. Kvinderne og deres partnere får også stor gavn af, at jordemødrene nu i højere grad kan følge dem gennem hele forløbet, nu hvor afsnittene ligger tæt op ad hinanden," siger hun. 

Der har gennem længere tid været et stort pres på fødeafdelingerne i hele regionen. Særligt personalet på Hvidovre og Herlev Hospital har mærket presset. På den baggrund besluttede politikerne i Region Hovedstaden i februar at afsætte knap 20 mio. kr. til at forbedre de fysiske forhold på fødeafdelingerne på Hvidovre Hospital og Herlev Hospital. Moderniseringen af fødeafdelingerne skal konkret bidrage til et kvalitetsløft af de to hospitalers fødeafdelinger, en bedre logistik for afdelingerne og en forbedring af arbejdsmiljøet for personalet.