Ny aftale skaber tryghed for regionens borgere og de ansatte reddere

Region Hovedstadens Akutberedskab hjemtager fra 1. juni 2022 ambulancedriften i Hovedstadsområdet.

Nic I Rød S I Hvidovre Maj 2021 (002) Nicolai Kampmann, Gruppeformand for A-Gruppen I Region Hovedstaden

 

AF NICOLAI KAMPMANN

Oprindeligt skulle det første ske 1. februar 2023, men det har vi besluttet at fremrykke efter en aftale mellem Region Hovedstaden og Hovedstadens Beredskab (HBR). Regionsrådet har netop vedtaget aftalen efter at langt og vanskeligt forløb.

Det har ikke været let at komme hertil. Baggrunden er desværre den, at vi de seneste måneder har set ind i en stadig mere uholdbar situation. En stribe medarbejdere har forladt Hovedstadens Beredskab efter tab af et ambulanceudbud. Medarbejdermanglen har givet øget pres på ambulanceområdet, og derfor har vi i regionsrådet indgået en aftale med Hovedstadens Beredskab om overdragelse, der kan være med til at sikre ambulancedrift og rekruttering af personale.

Vi hjemtager ambulancedriften før tid for at skabe stabile rammer og afklaring for ambulancepersonalet, som vi håber vil vælge at arbejde i regionens nye ambulancetjeneste. Vi vil sikre gode vilkår ved overdragelsen. Vi håber, at personalet vil være med til at udvikle ambulancetjenesten, hvor vi satser på høj faglighed, uddannelse og udvikling. Det gør vi for at blive endnu bedre til at behandle og transportere akut syge borgere, der har brug for en ambulance.

Borgerne skal kunne regne med, at der kommer en ambulance, hvis de bliver ramt af en kritisk og livstruende tilstand. Det må der aldrig være tvivl om, og som politikere skal vi skabe gode rammer for ambulancepersonalet og personalet i vagtcentralen, der yder en kæmpe indsats.  

Trods de udfordringer, vi har med at skaffe tilstrækkeligt med reddere, så ankommer 98 procent af de såkaldte ”A-kørsler” (livstruende akutte) til borgeren inden for servicemålet på 15 min. Mediantiden er 6-7 minutter. Altså kommer ambulancer - og skal komme - frem meget hurtigt! 

Lad os være ærlige: Der vil i den kommende periode være udfordringer i ambulancedriften, fordi der mangler ambulancepersonale i hele landet. Derfor står et godt arbejdsmiljø med fastholdelse og rekruttering øverst på dagsordenen hos den nye ambulancetjeneste. Det forudsættes i den politiske aftale, at Hovedstadens Beredskab medvirker til en sikker overdragelse af opgaven.

I Region Hovedstaden lægger vi op til, at ambulancepersonalet omfattes af samme overenskomst og arbejdstidsaftale, som gælder for ambulanceuddannede medarbejdere i Akutberedskabet.

Medarbejderne vil få tilbud om overdragelse til regionens nye ambulancetjeneste fra 1. juni.

Vi har mange dygtige reddere. De yder en stærk indsats hver dag. Dem skylder vi en stor tak, og vi håber på, at denne aftale kan skabe optimisme og tro på en frisk start.

Den 31. marts afholdt Akutberedskabet og Hovedstadens Beredskabs ledelse det første fællesmøde for redderne, hvor op mod 100 reddere deltog. De første tilbagemeldinger fra redderne er positive.

Nu er der planlagt tre fællesmøder i slutningen af april om fremtidens ambulancetjeneste i Region Hovedstaden samt om personalets faglige udvikling.

Disse møder faciliteres i fællesskab af Akutberedskabet, Falck og HBR. Vi vil fokusere på muligheden for også at kunne gøre tjeneste i lægebiler, socio- og babylancen, den præhospitale visitation etc.

Akutberedskabet er ligeledes i løbende dialog med FOA for at drøfte situationen og mulighederne. Vi er mange, der har et ansvar for en troværdig og professionel ambulancedrift. I A-gruppen tror og håber vi, at denne nye aftale sikrer, at det fortsat er tilfældet.