Opråb til minister: Pas på vestegnens gymnasier

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil meddelte i går den 25. februar, at en ny lov om fordeling af elever er udskudt endnu et år på grund af coronakrisen. En længe ventet lov der, der skal tage hånd om den sociale slagside der findes i den nuværende model, hvor særligt koncentration af elever med etnisk minoritetsbaggrund har en udfordring.

Billede1 Formand for Forsknings, innovations- og uddannelsesudvalget i Region Hovedstaden, Maria Gudme og spidskandidat til Regionsrådsformandsposten i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj har sendt et opråb til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

 

Af Maria Gudme og Lars Gaardhøj

 

Det er en udmelding, vi er skuffede over og vækker en stærk bekymring for udviklingen vi ser i Region Hovedstaden. Vi frygter om hæderkronede og gode gymnasier kan overleve under den nuværende lovs vilkår, efter ministerens udmelding om udsættelse.

Ministeren har udtalt, at det er et mål for regeringen, at ungdomsuddannelser skal afspejle befolkningssammensætning, og at der er en bunden opgave at finde en varig løsning gennem en mere social retfærdig elevfordelingsmodel. Det er vi enige i. I Region Hovedstaden har vi netop set en udvikling over de seneste år, hvor gymnasier bliver stadig mere og mere socialt opdelte. Flere gymnasier på den københavnske vestegn er voldsomt udfordret med faldende optag af elever, og har derfor svære ved, at få økonomien til at løbe rundt. Det skyldes at unge søger ind på gymnasier med elever, der ligner dem selv.

Når vi taler med rektorerne, så er tilbagemeldingen at det særligt går i den forkerte retning, når mere end 25-30% på et gymnasium med samme baggrund klumper sig sammen. Men først og fremmest svigter vi som samfund alle unge, hvis vi lader stå til.

Konsekvensen er en ond spiral, der går ud over kvaliteten og den lige adgang til ungdomsuddannelser, uanset hvor man bor. De mest populære gymnasier vokser, har stærk økonomi og mange spændende tilbud. De mindre søgte kæmper som konsekvens med økonomien, og et smallere fagligt tilbud. Det betyder, at især unge på vestegnen ikke har samme muligheder i deres nærområde. Vi frygter at lokale uddannelser må lukke helt ned.

Konkret har vi på vestegnen set, hundredvis af unge fravælge det lokale gymnasium, og i stedet søge mod gymnasier i Roskilde og Greve. Derfor tog vi sammen med Region Sjælland initiativ til at finde en fælles model, så flere unge med stærk social baggrund, bliver hjemme på Vestegnen. Modellen ligger nu i en skuffe hos ministeren. Ministerens grund til at lægge forslaget i skuffen var, at den eksisterende lovgivning skulle ændres for forslaget kunne realiseres. Desuden var den nye elevfordelingsmodel på vej. Men med den nye melding fra ministeren er vores opfordring: Åben skuffen, tag vores forslag op og få tilrettet loven, så vi kan holde eleverne hjemme på deres lokale gymnasier på Vestegnen. Det vil være en kæmpe hjælp for vestegnens gymnasier, mens vi venter på den nye model for fordeling af elever.