Opstartsmøde for S-Kvinder i Region Hovedstaden

Efter et velbesøgt opstartsmøde i et nyetableret netværk ved Socialdemokratiet Region Hovedstaden; S-kvinder, bringes nu en kort opsummering af mødet og de kommende aktiviteter i netværket i 2023.

S Kvinder Fremmødet var stort, da S-kvinder holdt deres opstartsmøde.

 

AF S-Kvinder

 

Tidligere regionsbestyrelsesformand Morten Thorup bød velkommen og understregede vigtigheden af netværket - et nyt forum for debatter og politikudvikling. Stor tak til afgående formand Morten, for at se behovet for et øget fokus på kvinder, i vores parti.

Fem stærke S-kvinder gav det nye netværk gode ord med på vejen - alle med forskellige perspektiver på ligestilling. Ligestillingsordfører Trine Bramsen fortalte om sin mormor, som lige som mange andre fik et barn i en meget ung alder, med store konsekvenser for hendes/ deres liv. Derfor var det altafgørende, at vi fik fri abort i Danmark i 1973 – for 50 år siden.

Vi er nået langt med ligestilling i Danmark og nogle mener endda, at vi har nået målet. Alligevel kunne alle fem talere sætte fingeren på forskellige områder, der halter og hvor vi i Danmark, endda i vores eget parti, godt kunne steppe up på ligestilling. Danmark er røget ned på en 32. plads i World Economic Forums ”global gender gap index”, hvor Island, Finland, Norge, New Zealand og Sverige indtager de fem øverste pladser.

Regionsbestyrelsesmedlem Maria Gudme var den anden taler. Hun tog initiativ til #enblandtos, 322 kvinder, som sagde fra overfor sexisme i politik og genstartede #metoo. Vores partis samværspolitik er blevet til efterfølgende og krav om uddannelse af alle med tillidsposter.

Tidligere Europa-parlamentsmedlem Britta Thomsen talte bla. om inspiration fra EU ifm ligestilling. Parlamentet har netop ratificeret Istanbul-konventionen om bekæmpelse af kønsbestemt vold og flere lande i Europa gør det rigtig godt på ligestillingsområdet, bla. ift. kvinders repræsentation i politik og beslutningstagning.

Erhvervsordfører Mette Reissmann har fortsat en mission om at bevidstgøre kvinder om økonomi og investeringer, så vi ikke overlader alt til mændene. For nogle år siden troede Mette, at vi var i mål, men det er fortsat sådan, at kvinder halter bagud på stort set alle planer, når det handler om løn, investeringer, pension, formue mv.

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Yildiz Akdogan afsluttede talerækken med fokus på kvinder med etnisk minoritetsbaggrund - og ikke mindst søstersolidaritet. Vi kvinder skal i endnu højere grad stå sammen, støtte - og tale hinanden op.

Helga Netværk har arbejdet for flere kvinder i politik i over 6 år. Vi må erkende, at arbejdet med ligestilling er op ad bakke og at det kun går langsomt fremad.

Nu har Helga fået en lillesøster, S-kvinder i Region Hovedstanden. Netværket skal stå for aktiviteter for socialdemokratiske kvinder – og kan fremsætte forslag til politiske udtalelser og programmer til regionsbestyrelsen.

Netværket ledes af en styregruppe, hvor forkvinde Katrine Skov og næstforkvinde Anette Maj Billesbølle er udpeget af Regionsbestyrelsen. Øvrige medlemmer af styregruppen vælges af netværkets medlemmer, der også fastsætter antallet af medlemmer i styregruppen. Medlemmer af styregruppen er:
Kit Roesen, netværkskoordinator for ligestillingsnetværket i SIK og medlem 9. kreds
Heidi Højmark Falden, medlem af bestyrelse og kredsbestyrelse Rudersdal
Gitte Kristensen, bestyrelsesmedlem Indre By og Christianshavn, 3. kreds
Maria Andersen, næstformand Brøndby Strand
Sofie Pihl Carrara Christensen, medlem Furesø

Hvis du ønsker at blive en del af styregruppen, så skriv til katrine.skov@gladsaxe.dk?

 

Aktiviteter efterår 2023:

Workshop: Frem mod kommunal- og regionsvalget i 2025.

Tirsdag d. 5.9.23 kl. 16.30 – 20.00 i HK Hovedstaden.

Alle erfaringer viser, at det især er vigtigt at være i god tid, når det handler om at finde kvinder som kandidater. Hvad skal vi gøre for at få en mere mangfoldig og repræsentativ kandidatliste? Hvad betyder det at være lokal- eller regionspolitiker, hvad består opgaven i - og hvad kan kvinder bidrage med? Hvad vil det sige at tage magten?

Vi sætter også fokus på de barrierer, som kvinder i højere grad end mænd møder, når de stiller sig til rådighed, som kandidater og bliver en del af den offentlige debat.

Noter datoen – mere info følger løbende her.

 

Online-seminar om samme emne i løbet af efteråret.

 

Fyraftensmøde med ligestillingsordfører Trine Bramsen torsdag d. 9.11.23 kl. 17. Efterfølgende går vi ud og spiser. Nærmere info følger.

 

S-kvinder-/ Helga-konference d. 20.1.24