Patientnære ønsker til budgettet for 2023 i Sundhedsudvalget

Vi ved endnu ikke, hvor mange penge vi har til opfyldelse af nye ønsker til budgettet for 2023..

Leila Lindén (A) (1) Leila Lindén, regionsrådsmedlem og næstformand i Sundhedsudvalget

 

AF Leila Lindén

Men vi har netop haft mulighed for at indsende ønsker/forslag til de forskellige udvalg. Nedenfor skriver jeg her lidt om de fire patientnære budgetønsker, vi har indsendt til Sundhedsudvalget:

 

1. Nedbringelse af ventelister:

Der er for mange patienter efter Covid 19 og sygeplejerskestrejken, der venter på operationer, - typisk for knæ, hofter, brok osv - altså på ting, der har kunnet udskydes, fordi de ikke var akutte.

Mange af disse patienter lider, og en del af dem spiser meget smertestillende medicin pga smerter i relation til det, de mangler at blive opereret for.

Livskvaliteten bliver ringere for disse mennesker.

Mulige løsningsforslag kunne være:

  • Flere ansatte
  • Mere honorering for ekstraarbejde
  • Bedre planlægning
  • Mere arbejde ud over normal arbejdstid og i weekender- alt naturligvis godt honoreret.

Vi forestiller os, at man starter med at sætte fokus på de 3-4 områder, hvor flest er på venteliste.

 

2. Patientansvarlig læge - øget fokus - sikre at patienterne har en sådan!

Det er for længe siden besluttet, at alle patienter skal have en patientansvarlig læge. Når man i dag spørger patienter, om de har en sådan, ligner de fleste et stort spørgsmålstegn!

Mange patienter tilkendegiver simpelthen, at de ikke har hørt et ord om, hvem der er deres patientansvarlige læge. Det er ikke tilfredsstillende.

Så vi må konstatere, at vi ikke er kommet i mål med den tidligere beslutning…

Vi vil gerne have sat et stærkt fokus på, at alle afdelinger indfører patientansvarlig læge.

Ledelserne skal ansvarliggøres for at sikre, at alle patienter har en patientansvarlig læge. Det er næppe et økonomisk spørgsmål? Hvad skyldes det så?

Måske kan man i den sammenhæng også se på patientansvarlig sygeplejerske?

 

3. Telefon-kontaktnummer med hjem ved udskrivelse fra hospital.

Ved udskrivelse af patienter - især ældre mennesker, der får en del fast medicin - opstår utryghed og mange tvivlsspørgsmål, når patienten er kommet hjem.

Vi foreslår derfor altid som fast rutine at give patienterne et kontakt-telefonnummer med hjem, hvor man kan få besvaret sine tvivlsspørgsmål de første dage efter udskrivelsen. Dette nummer skal være tilgængeligt på faste tidspunkter hver dag.

Vi ved, det finder sted i mindre omfang, men det burde være rutine.

 

4. Åbne ambulatorier - åbne røntgentider:

Der er ofte lange ventetider, når patienter bliver henvist til ambulante undersøgelser, røntgenundersøgelser osv.

Det vil være ønskeligt, at der etableres flere åbne ambulatorier og åbne tider til røntgenundersøgelser mv, hvor patienter kan komme ved behov - uden tidsbestilling. Dette findes i meget lille omfang i dag, det må kunne udvides til gavn for patienterne.

Vi foreslår, at der fokuseres på at droppe unødvendige ambulantbesøg - og i stedet have "åbne ambulatorier” og åbne undersøgelsestider, afstemt med patienternes behov og deres tid. Både ved patienter, der er inde i systemet, men også til nyhenviste patienter.