PFAS på brandøvelsespladser i RegionH

Blev vi pludselig – i sommeren 2021 – ramt af en hidtil ny og ukendt forurening?

Kim Rockhill (A) (1) Kim Rockhill, medlem af Miljø- og Klimaudvalget

Af Kim Rockhill

 

Nej selvfølgelig ikke, det var grænseværdien for PFAS der blev sænket til en tiendedel af, hvad der tidligere havde været gældende. Og godt for det! - selvom det kommer til at give store udfordringer.

Hvad er så nu fakta om PFAS og hvad er sat i gang på brandøvelsespladserne i RegionH?

Danmark har aldrig produceret PFAS, men PFAS indgår i forskellige industrier og importerede produkter: Isolering af ledninger, tekstilimprægnering, emballage, køkkenredskaber, maling og selvfølgelig brandskum, som vi har hørt så meget om fra brandøvelsespladsen i Korsør. Igennem kød fra kvæg, der græssede på arealerne i nærheden af brandøvelsespladsen, var PFAS endt hos mennesker. Undersøgelse af frugt og grøntsager fra kolonihave i Korsør, har dog ikke givet anledning til bekymring, PFAS binder sig hovedsagelig til animalske proteiner.

I RegionH har vi især fokus på de 43 brandøvelsespladser vi har kendskab til, og som vurderes at være særligt kritiske i forhold til PFAS-belastningen, da stofferne har været anvendt massivt, på disse arealer. På og tæt ved arealer, med græssende dyr, har kommuner og Naturstyrelsen orienteret grundejerne, om risikoen for forurening med PFOS, i forhold til fødevareproduktion. 28 af de 43 Brandøvelsespladser har et særligt fokus, fordi de ikke tidligere har været undersøgt. For 10 af dem foreligger resultaterne nu:

  • 3 har PFAS forurening som ikke vurderes at udgøre risiko for mennesker og miljø.
  • På 6 pladser kan der påvises PFAS stoffer som kan udgøre en risiko for mennesker og miljø. På 4 af pladserne foretages der yderligere undersøgelser fordi pladserne kan true grundvandet.
  • På en plads – Margretheholm i KBH – er der påvist kraftig PFOS forurening. Forureningen er dækket af ½ meter jord og udgør derfor ikke umiddelbart en risiko. Beboerne dyrker bær og æbler på området og fødevarestyrelsen har oplyst at, rødderne fra bærbuskene, ikke når ned til de forurenede jordlag og derfor kan bærrene godt spises, hvorimod indtagelse af frugt fra æbletræerne bør begrænses. Københavns kommune har udtaget prøver fra Margretheholm havn og har godkendt badevandskvaliteten, da grænseværdierne for PFOS i badevand ikke er overskredet.

16 af de resterende brandøvelsesplads-undersøgelser forventes færdig her i 1. halvår 2023 og de sidste 2 i starten af efteråret. Regeringen har bevilliget RegionH 6,4 mio. og ved budgettet for 2023, blev der afsat yderligere 3,6 mio. af egne midler til styrkelse af indsatsen med at håndtere forureningerne fra PFAS.