Praktiserende læger skal hjælpe Akuttelefonen 1813

​PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har netop indgået en aftale om, at praktiserende læger kan hjælpe med at tage telefoner i spidsbelastningen mellem kl. 16-18 på hverdage.

Udklip Jonas Jonas Egebart, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

 

ARTIKLEN KREDITERES REGION HOVEDSTADENS REDAKTION

"Jeg glæder mig til samarbejdet med de praktiserende læger, som helt sikkert kan gøre en forskel i de spidsbelastninger, som borgerne oplever. Samtidig er det en god brobygning fra borgernes læge i hverdagene over til den akutte vagt," siger Jonas Egebart, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab.  

Fra på mandag vil borgere også kunne få en praktiserende læge i røret, når de ringer til Akuttelefonen 1813. PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en aftale, der omfatter praktiserende læger med ydernummer i Region Hovedstaden. Hvis lægerne ønsker det, kan de fra deres egen lægeklinik eller hjemmefra tage telefoner for Akuttelefonen i tidsrummet på hverdage mellem kl. 16 og 18.

"Vi skal have nedbragt ventetiderne til Akuttelefonen, og vi har særligt en udfordring lige efter kl. 16, hvor lægerne lukker og rigtig mange borgere ringer til Akuttelefonen på samme tid. Aftalen her skal bl.a. bygge bro mellem dagtid i almen praksis og vagttid hos 1813," siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

 

Frivilligt at hjælpe

Projektet har også til formål at afprøve modeller for, hvordan praktiserende læger kan indgå i et samarbejde med 1813 fremadrettet.  Ifølge projektaftalen kan praktiserende læger hjælpe med telefonvisitation af borgere, der ringer til Akuttelefonen 1813.

"Fra PLO-Hovedstadens side ser vi frem til at bidrage til, at borgerne kan komme hurtigere igennem og få hjælp på Akuttelefonen. Hovedformålet med aftalen er at nedbringe ventetiderne og at bygge bro mellem de alment praktiserende læger og akutberedskabet. De alment praktiserende læger er specialister i at vurdere og visitere borgere med akutte sygdomssymptomer. Derfor giver det god mening, at vi nu har indgået den her aftale, hvor vi kan være med til at hjælpe med at tage telefonen også efter kl. 16. Vores forventning er, at det kan være med til at gøre en mærkbar forskel for de mange borgere, der har behov for at kontakte 1813," siger formand for PLO-Hovedstaden Peder Reistad.

Direktør i Akutberedskabet Jonas Egebart er meget glad for at få denne ekstra håndsrækning.

"Hvis vi skal lykkes med at gøre det nemmere og hurtigere for borgerne at komme igennem til Akuttelefonen, så er vi nødt til at trække på alle kræfter. Jeg glæder mig til samarbejdet med de praktiserende læger, som helt sikkert kan gøre en forskel i de spidsbelastninger, som borgerne oplever. Samtidig er det en god brobygning fra borgernes læge i hverdagene over til den akutte vagt," siger Jonas Egebart.  

 

Fakta
  • De alment praktiserende læger indgår som første led i visitationen, men flere modeller kan afprøves i perioden.
  • De praktiserende læger fungerer på egen autorisation. De praktiserende læger varetager selvstændig visitation af patienter. Det er et krav, at lægen holder sig opdateret om gældende kliniske retningslinjer, faglige vejledninger og regionens gældende visitationsretningslinjer.
  • De praktiserende læger skal anvende 1813's tekniske system, så patienter registreres ensartet. Lægerne skal  deltage i Akutberedskabets kvalitetsarbejde.
  • ​Praktiserende læger, der varetager konsulentydelser, skal indgå en databehandleraftale.