Redegørelse for Råstofplan 2016/2020 i offentlig høring

Administrationen har udarbejdet en redegørelse for Råstofplan 2016/2020. Redegørelsen er en del af grundlaget for regionsrådets beslutning om, hvorvidt råstofplanen skal revideres. Redegørelsen er i offentlig høring i perioden 18. januar - 15. marts 2022​.

St. Rosenbusk.Gravesø St. Rosenbusk Gravesø

 

ARTIKLEN KREDITERES REGION HOVEDSTADENS REDAKTION

 

Hvert fjerde år skal regionsrådet gennemgå den gældende råstofplan for at vurdere, om råstofplanen skal​ revideres. Regionsrådet træffer beslutning om en evt. revision af råstofplanen på baggrund af en redegørelse, som skal i offentlig høring i 8 mindst uger samt indkomne høringssvar til redegørelsen.

Administrationen har udarbejdet en redegørelse for Råstofplan 2016/2020. I redegørelsen gøres der status over råstofindvindingen og råstofforsyningen i regionen. Herudover redegøres der for hvilke parametre, der har betydning for, om der er behov for en ny råstofplan. Redegørelsen kan tilgås via linket i højre side.
Den offentlige høring af redegørelsen gennemføres i perioden fra den 18. januar til og med den 15. marts 2022. Høringssvar skal indgives via Høringsportalen som tilgås via redegørelsen. 
Regionens miljø- og klimaudvalg forventes at få forelagt redegørelsen og høringssvar​ene fra den offentlige høring på deres møde den 28. marts 2022. Miljø- og klimaudvalget vil på deres møde træffe beslutning om, hvorvidt sagen skal sendes videre til beslutning i regionsrådet. 
Regionsrådet forventes på deres møde den 19. april 2022 at træffe beslutning om, hvorvidt råstofplanen skal revideres.
Processen for redegørelsen kan følges på regionens hjemmeside: