Region H ruster sig til fremtiden ved at øge antallet af lægekapaciteter

​Vi kommer til at blive flere i Region Hovedstaden de næste par år, og på sigt vil der blive behov for et større antal læger. Regionen opretter 10 nye lægekapaciteter fra 2022​.

Regionsgaarden Foto Flemming Krog 307X412 Foto: Flemming Krog.

 

Artiklen krediteres Region Hovedstadens redaktion

 

Flere tilflyttere kommer til at pakke flyttekasser ud i en bolig i Region Hovedstaden i de kommende år, samtidig med at flere borgere lever længere. De alment praktiserende læger i regionen skal rustes til denne demografiske udvikling, alt imens lægerne skal kunne varetage flere og mere komplicerede opgaver fremover.  Det betyder samlet set, at der vil være behov for et større antal læger i regionen.

Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng (FORSA) har besluttet at udvide kapaciteten i almen praksis med 10 lægekapaciteter i 2022. En lægekapacitet svarer til én fuldtidspraktiserende læge tilknyttet overenskomsten om almen lægegerning.

”Region Hovedstaden er en folkerig region, der ventes at vokse i de kommende år. Som politikere er det vores ansvar at sikre, at der er læger til alle borgere i hovedstadsregionen, og af den grund har vi valgt at øge lægekapaciteten, så vi følger med udviklingen og er rustet til fremtiden”, siger formanden for Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng, Qasam Nazir Ahmad (Å). 

 

Lægedækning til alle 

Region Hovedstaden vurderer og fastsætter hvert år, hvor mange alment praktiserende lægekapaciteter der er behov for i det kommende år. Det sker for at sikre lægedækning til alle i regionen.

Som noget nyt har regionen i samarbejde med kommunerne og PLO-Hovedstaden i år vurderet kapaciteten i de enkelte områder frem for blot at se på den samlede kapacitet i regionen. Dette giver regionen et bedre overblik over behovet for kapacitet.

Der er endnu uvist, hvor i regionen lægekapaciteterne bliver placeret. Det bliver besluttet på et udvalgsmøde i Udvalget for Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen i det nye år. 

Regionen forventer, at de ekstra 10 kapaciteter vil dække behovet for læger i både 2022 og 2023.​

 

Fakta

  • Befolkningsprognosen estimerer, at der i 2026 vil være ca. 1.907.025 borgere i Region Hovedstaden. Dette svarer til en stigning på omkring 56.000 fra starten af 2021 til 2026.​
  • Der er ca. 1.100 aktive lægekapaciteter i regionen i 2021. ​
  • I gennemsnit var der per 1. oktober tilknyttet ca. 1.691 patienter per kapacitet.​