Region Hovedstaden skal gå forrest i den grønne omstilling

Klima og miljø fylder mere og mere i vores bevidsthed. Og med god grund. Vi fulgte alle med i de massive oversvømmelser, der ramte Tyskland og Belgien denne sommer. Vi husker sommeren i 2018, der blev rekordvarm, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, og som betød, at vi i flere måneder ikke måtte tænde en grill i vores egen baghave. Og vi så alle de foruroligende billeder af skovbrande, der raserede Sydeuropa.

21C6427xw Lars Gaardhøj, Spidskandidat for Socialdemokratiet Region Hovedstaden

 

AF LARS GAARDHØJ 

 

Det er tid til at handle. Klimaforandringerne er en realitet. Vi mærker allerede nu konsekvenserne. 

Vi har alle et ansvar. Også i Hovedstaden. Vi skal gå forrest i den grønne omstilling gennem konkrete og ambitiøse skridt. Vi skal som region bakke op om den vedtagne klimalov, der forpligter os på det ambitiøse mål om at have reduceret CO2-udledningen med 70% i 2030.

I Region Hovedstaden er vi ambitiøse. Vores sundhedsvæsen har en stor klima- og miljøpåvirkning med et højt forbrug af energi, stor produktion af affald, stort forbrug af fødevarer og medicin, og meget store indkøb af varer og serviceydelser. Vi er som region også en af landets største bestillere af kollektiv trafik i form af busser og lokaltog. Alt sammen en udfordring, men også en mulighed.

 

Ned med energiforbruget

Regionens store hospitaler bruger store mængder energi til drift af apparatur, opvarmning, køling og meget mere. Samlet bruger vi knap 0,5 mia.kr. årligt på energi, så udover klimapåvirkningen er der også god økonomi i at reducere energiforbruget.

Vi har vedtaget af renovere alle vores eksisterende bygninger, og energirenovering fylder derfor rigtig meget. Det er fx gamle ventilationssystemer, der skal udskiftes. Solceller på tagene, men jo også at genbruge varmen frem for at fyre for fuglene. Byggerier fra 60’erne og tidligere havde ikke meget fokus på energiforbruget. Det har vi nu. Målet er at reducere energiforbruget med 70% i 2025 og gøre det fossilfrit i 2030.

 

Affald som ressource

Vi arbejder målrettet efter at blive affaldsfrie hospitaler. Vi skal blive meget dygtigere til at genanvende affald fra hospitalerne. De kræver bedre sortering og klare mål. Vi kører i dag mere end 70% af vores affald direkte til forbrænding og genanvender dermed kun lidt mere end 20%. Det dur ikke, og vi skal sigte efter mindst 40% genanvendelse i 2025 og 50% i 2030.  

I forhold til borgerne er nem og miljørigtig affaldssortering også nødvendig. Vi er en stolt medspiller i implementeringen af en national affaldssorteringsplan, hvor vi som region kan sikre det øgede og kloge samarbejde mellem kommunerne, men også sikre, at regeringen har fokus på den cirkulære økonomi, når planen laves. Det er altafgørende, at vi udnytter affald som en ressource, og bruger det til gavn for os alle sammen. Derfor har vi også i 2021 underskrevet den europæiske Circular Cities Decleration, som sikrer, at vi sammen med en masse andre byer og regioner i Europa forpligter os på ti indsatsområder, der skal fremme den cirkulære økonomi. 

 

Rent vand i hanen

Kvaliteten af vores drikkevand er vigtig. I Region Hovedstaden kan vi være stolte over, at vi flere gange har fået kåret Danmarks bedste drikkevand. Senest tilfaldt æren Bornholm Forsyning, mens Fredensborg tidligere har vundet prisen. 

Men vi skal aldrig tage vores rene drikkevand for givet. Vi skal værne om den.

Derfor bruger vi i Region Hovedstaden årligt ca. 100 millioner kroner på at sikre vores grundvand mod forurening fra eksempelvis gamle industrigrunde. Vi har i år igangsat et tæt samarbejde mellem kommunerne, lokale vandforsyninger og regionen, der skal styrke indsatsen mod pesticider i grundvandet, så det forbliver rent og drikkeligt. Vores mål er klart, at alle borgere i Region Hovedstaden også i fremtiden skal kunne tænde for deres vandhane uden at være bekymret for at blive syge.

 

Klimavenlig transport

Transporten i Region Hovedstaden er klimavenlig. Vi er foran i samarbejdet med regeringen om, at alle nye busser i 2024 skal være nulemissionsbusser, altså udlede 0% CO2. Allerede nu sikrer vi, at alle nye busser vi køber i Hovedstaden er nulemissionsbusser. Og vi sætter også gang i forsøg med el-drift af lokaltog, som i dag kører på diesel. Som andre tog, skal lokaltog naturligvis også køre på el.

En klimavenlig transportsektor i Region Hovedstaden handler dog ikke kun om offentlige busser og lokaltog til borgerne. Vi har også et stort ansvar for den flåde af køretøjer, vi har i egen drift. Vi tog i 2015 beslutning om at fremme fossilfri køretøjer, og faktisk er vi nu på 50% af de lastbiler og andre køretøjer, som bliver brugt til medarbejdertransport og transport af for eksempel medicin, testsvar og hospitalsudstyr drevet af biogas eller el. Det tal skal længere op – omstillingen er kun lige begyndt!

 

Grønne indkøb har kæmpe potentiale

Regionens mange indkøb af varer udgør en meget stor del af den samlede CO2-udledning. Måske helt op mod 90%. Indkøb dækker over indkøb af millioner af gummihandsker, medico-udstyr og apparatur, medicin, byggematerialer og meget mere, men dækker jo også over mange serviceydelser som patienttransport o.s.v.  Sagt med andre ord er der her et kæmpe potentiale for at kunne reducere klima-påvirkningen ved at stille grønne krav i udbud, men samtidigt være sikre på at de produkter vi køber, også har den nødvendige kvalitet, som kræves i sundhedsvæsenet.

I den kommende periode skal vi stille klare målsætninger for de grønne og innovative indkøb. Således at vi mere aktivt kan bruge indkøbsmusklen til den grønne omstilling. 

 

Borgerne og særligt de unge skal med

Bedre og klogere affaldssortering, energirenoveringer, tiltag der forbedrer vores drikkevand, grønne indkøb og flere el køretøjer end benzin- og dieselkøretøjer er skridt på vejen til en mere klimavenlig fremtid, hvor vi sikrer, at det klimavenlige valg ikke ligger på dine skuldre. Men vi kan og skal stadig gøre meget mere.

I Socialdemokratiet har vi gjort meget de sidste 14 år for at sikre en grøn region, men vi kan ikke gøre alting alene. Derfor er et af de første tiltag vi vil gøre i den kommende valgperiode at nedsætte et regionalt klimaråd. Klimarådet er en mulighed for, at eksempelvis unge kan inddrages i processen for at skabe endnu flere grønne tiltag i vores hovedstad. Det er dem, der kommer til at leve med konsekvenserne af klimaforandringerne. Derfor er det kun rimeligt, at de tages med på råd og lyttes til. 

Derudover er det altafgørende, at vi sikrer at ikke kun transporten bliver grønnere, men også at cyklisterne får bedre cykelstier. Cyklisme er den grønneste form for transport, der eksisterer og så giver styrker det folkesundheden. Derfor vil vi bakke op om og udvide supercykelstierne i hele regionen, så endnu flere vælger cyklen til og fra uddannelse og job.

Klima handler også om, hvad vi selv gør, når vi laver nye tiltag i regionen. Derfor står det også øverst, at når vi bygger nyt, renoverer hospitaler eller laver store indkøbsaftaler, skal der sættes klima- og miljømål. Det sikrer, at vi ikke alene gør det lettere for dig at være grøn i din hverdag, men også, at vi som region tænker klima ind hver eneste gang vi tager et nyt politisk valg. 

 

Konkret vil jeg de næste fire år kæmpe for, at:

  • Busser og lokaltog i den kollektive trafik (drevet af regionen) skal køre på el eller brint
  • Nedsætte et regionalt klimaråd, hvor bl.a. unge kan inddrages i regionens grønne politik med henblik på at give input til fremtidens grønne region
  • Give cyklister bedre cykelstier og gode forhold
  • Sikre at der bliver nedsat klima- og miljømål, hver gang vi bygger nyt, renoverer hospitaler eller laver store indkøbsaftaler
  • Stille forpligtende mål også for de grønne indkøb, så vi kan bruge det som løftestang til mere grøn omstilling

 

En grønnere region er en sundere region for dig, for mig og for vores børn og børnebørn.