Region Hovedstaden skal være den foretrukne sundhedsarbejdsplads

Susanne Due Kristensen (A) (1) Susanne Due Kristensen, regionrådsmedlem og formand for Udvalget for Fastholdelse og Rekruttering i Region Hovedstaden

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen med lige og fri adgang er afgørende. De gode patientforløb er betingende af, at medarbejdere har attraktive rammer og mulighed for at udfolde deres fagligheder.

Derfor er det også med største glæde, at vi i regionen er i fuld gang med at udfolde over 50 konkrete initiativer for at styrke Region Hovedstaden som en attraktiv arbejds- og uddannelsesplads. Målene for initiativerne tager udgangspunkt i Region Hovedstadens strategi ”Det gode arbejdsliv” og har til hensigt, at fremme kvaliteten for patienterne, frigøre mere tid i arbejdet og styrke det sunde arbejdsmiljø for medarbejderne.

Dygtige og nærværende ledere

Dygtige nærværende ledere har en nøglerolle for at sikre både den gode patientoplevelse og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Med nye midler fra budget 2023-2026 styrker vi flere længerevarende regionale uddannelsesforløb for ledere på flere niveauer. Men også to nye indsatser i forhold til arbejdsmiljøet. Et akutteam, der kan hjælpe afdelinger med lav trivsel med her og nu -indsatser og et langsigtet spor til forebyggelse af dårligt arbejdsmiljø gennem vejledning og hjælp til bedre organisering, ressourceanvendelse og ledelsesunderstøttelse.

Øget fokus på uddannelse og tilknytning

Der er færre, der søger sundhedsuddannelserne og frafaldet er desværre også højt. Derfor styrker vi uddannelsesforløbene med bl.a. flere kliniske vejledere til studerende og elever. Vi styrker også efteruddannelsen af regionens vejledere for at sikre høj kvalitet og øge tilknytningen.

Vi har mange dygtige medarbejdere i Region Hovedstaden. Dem vil vi gerne gøre mere for at beholde samtidig med, at vi gerne vil tiltrække nye. Derfor styrker vi t bedre kompetence- og karrieremuligheder for alle medarbejdere Konkret er vi i gang med at indføre flere uddannelsesdage og uddannelsesforløb for både nyuddannede og erfarne medarbejdere. Nogle på tværs af fag, andre fagspecifikke, nogle på baggrund af strategiske træk, andre efter medarbejderønsker. Nogle eksempler er patient- og brugerinvolvering, overbygningsuddannelser, kollegial sparring og teknologiforståelse.

Teknologi er omdrejningspunktet for en anden indsats, hvor fokus er på at inddrage ny teknologi til gavn for patienter og medarbejdere. Det kan være i form af fjernovervågning af patienter, så de ikke skal være indlagte, men også administrative og teknologiske tiltag som kan styrke vagtplanlægningen og understøtte en bedre Work-Life balance. for medarbejderne.

Alle tiltag sker i tæt dialog med medarbejderne, lederne og andre vigtige interessenter på vores mange arbejdspladser. Det er vigtigt, at både patienter og medarbejdere oplever de mange tiltag som relevante og at de bidrager til at løse arbejdskraftudfordringerne, øger medarbejdernes trivsel og den patientoplevet kvalitet.

Alt i alt er der afsat 10 mio. kr. årligt i årene 2023-2025, som kan supplere hospitalernes 350 mio. kr. til at styrke nye og bedre indsatser der kan styrke Region H, som en attraktiv arbejdsplads.