De nye i Regionen

S Reg 2024 306 Afstemning

Knap 200 repræsentanter fra partiforeningerne og kredsene deltog i årets repræsentantskabsmøde, hvor der blev valgt nyt forretningsudvalg, nye hovedbestyrelsesmedlemmer og vedtaget en politisk udtalelse om den stigende ulighed.

Forretningsudvalget består efter mødet af:

Formand: Michael Esmann
Organisationssekretær og næstformand: Vagn Majland
Økonomisekretær: Peter Törnkvist
Kampagnesekretær: Maya Barfod Hørsving
Kommunikationssekretær: Astrid Thilkjær Frier
Uddannelsessekretær: Susanne Holtenbang
Aktivitetssekretær: Johnni Maarup Andersen

Det betyder også, at der blev sagt tak til de afgående; organisationssekretær og næstformand, Jan Ankler,  økonomisekretær, Alice Rudkjær og aktivitetssekretær, Peter Schou.

På mødet valgtes medlemmer til partiets Hovedbestyrelse for de kommende to år:
Lars Goldschmidt med Kasper Flygare som suppleant,
Alice Rudkjær med Henriette Dahl Jørgensen som suppleant,
Jan Salling Christensen med Kirsten Bagge som suppleant,
Mette Werge Whitt med Leif Luxhøj-Pedersen som suppleant,
Per Gravgaard Hansen med Mikkel Mejling Andersen som suppleant.

Dagen bød også på mange andre ting bl.a. regional- og europapolitisk beretning og godkendelse af regnskaberne. Derudover vedtog repræsentantskabet en fælles politisk udtalelse om ulighed, som du kan læse her. Du kan også se billeder fra dagen i vedhæftede.

Det nye forretningsudvalg glæder sig til at komme i gang med arbejdet og udvikle organisationen!