Politisk udtalelse om ulighed

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 5. MAJ 2024 i Socialdemokratiet Region Hovedstaden.

 

Socialdemokratiet skal arbejde for
at bekæmpe ulighed i Danmark

Med visionen om at føre en politik, der ifølge regeringsgrundlaget “begrænser ulige muligheder, og som sikrer, at de økonomiske forskelle ikke bliver for store” vil regeringen vende den skude, der har sendt gini-koefficienten fra 24 til 30 på bare 20 år. Fortsætter vi kursen, har vi samme gini-koefficient som USA om 38 år. Ulighederne er ofte forbundne og kan ’veksles’. Den økonomiske ulighed kan for eksempel føre til social eksklusion, ulighed i muligheder og geografisk ulighed. Når vi mødes mindre på tværs af sociale forskelle, svækkes tilliden og solidariteten. Uligheden er med andre ord gift for den universelle velfærdsmodel. En gift for den socialdemokratiske vision om et samfund, hvor vi bakker op om dem, der har behov, mens vi bidrager med det, vi kan. Socialdemokratiet skal både på kommunalt, regionalt og nationalt plan arbejde for at øge ligheden. Det gælder både, hvad angår økonomisk ulighed, social ulighed, geografisk ulighed og ulighed i sundhed.

Vi skal investere i vores fælles velfærd for at sikre mere lighed
Socialdemokratiet i Region Hovedstaden mener, at vi gør vores land rigere ved at investere i vores velfærdssamfund, bl.a. ved at investere i forebyggelse, børns opvækstvilkår og uddannelses-, social- og beskæftigelsesrettede indsatser. Vores fælles velfærd bygger på en stærk offentlig sektor. Danmark er internationalt anerkendt for vores velfærdsstat og flexicurity-model. Der er brug for fortsatte investeringer i psykiatrien, uddannelsessektoren og tværfaglige indsatser for borgere, der er i risiko for at ende i udsathed mm. Dertil kommer, at Finansministeriets regnemodeller skal udvikles, og socialøkonomiske beregninger skal anvendes ifm. lovforslag.

Vi skal bryde mønstrene
Socialdemokratiet i Region Hovedstaden ønsker et land med lige muligheder og høj social mobilitet. Frihed og lighed er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger eftersom reel frihed forudsætter, at alle gives lige muligheder for at udfolde sin frihed. Derfor skal Socialdemokratiet arbejde for, at færre unge er uden uddannelse og arbejde. Det kræver, at vi bryder mønstrene.
Udsatte unge uden uddannelse og arbejde har blandt andet i højere grad forældre med manglende uddannelse, lav indkomst og dårligt psykisk helbred. De har også ofte frafald fra uddannelser. Vi skal sikre en folkeskole, hvor alle lykkes, trives og finder sin vej i det videre uddannelses- og arbejdsliv. Derfor er det godt med investeringer i erhvervsuddannelserne, og at folkeskolen nu bliver mere praksisfaglig. Hele 34 procent af udsatte unge uden uddannelse og arbejde har været i berøring med psykiatrien. Det er samfundsøkonomisk klogt og menneskeligt rigtigt at koble beskæftigelsesindsatser og psykiatriske behandlinger.

Balancen mellem ret og pligt halter
Vi skal arbejde for, at folk ikke bliver mere syge af at være i kontakt med det offentlige system, og at borgere får den rette indsats og ydelse. Vi skal have et solidarisk og socialt retfærdigt sikkerhedsnet. Vi skal kritisk kigge på reformerne af førtidspension og fleksjob for at finde de rette balancer, der hjælper dem, der kan, men også sikre dem, der ikke kan.

Vi vil ikke have fattigdom
For Socialdemokratiet i Region Hovedstaden er det bekymrende, at der er borgere i Danmark, som ikke har ret til at få opfyldt basale behov. Som for eksempel ikke har råd til nødvendig medicin, tandpleje og til at give deres børn sommerferieminder. Der er i dag omkring 250.000 relativt fattige personer i alt, hvoraf ca. 50.000 er børn. Her har Socialdemokratiet en pligt til at sikre bedre muligheder. Ydelserne har gennem en årrække været mindre reguleret. Eksempelvis er den gennemsnitlige lønindkomst efter skat for en lønmodtager steget med 38 pct. siden 1994, mens kontanthjælpsmodtageres indkomst efter skat blot er steget med 6 pct. i perioden. Socialdemokratiet skal arbejde for at ydelserne skal stige – særligt for dem, der har mindst.

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder
Socialdemokratiet i Region Hovedstaden mener, at det er for skævt, at den rigeste procent i Danmark sidder på en fjerdedel af den samlede formue i Danmark. Bliver du født ind i under- eller overklassen, er der stor sandsynlighed for, at du ender der selv. Store formuer erhvervet ved arv fastholder uligheden i samfundet og giver et fåtal mulighed for at nyde uden selv at yde. Over de seneste årtier er mange boliger også blevet mere end fordoblet i værdi. Det betyder dels, at udviklingen i boligpriser er en af de mest afgørende faktorer for, om uligheden i formuer stiger. Kapitalgevinster, der opstår uden egen arbejdsindsats, skal i højere grad beskattes.