Politisk udtalelse 2020 - ordinært repræsentantskabsmøde

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 07. oktober 2020 i Socialdemokratiet Region Hovedstaden.

 

Lange bilkøer er ikke fremtiden!

Investeringer i elbiler alene løser ikke Hovedstadens trafik problemer, derfor må Regeringen og Folketinget til lommerne og investere massivt i den kollektive transport og infrastruktur. Og især investeringer i hovedstadsområdet er afgørende for grøn omstilling og 70% CO2-reduktion på transportområdet.

Folketinget og regeringen står over for forhandlinger om investeringer i den fremtidige trafikale infrastruktur – en grøn mobilitetsplan, som får stor betydning for Danmark og landets hovedstadsregion de næste 10 år.

En velfungerende infrastruktur er nødvendig for fortsat vækst, mobilitet og udvikling. I dag bruger borgerne rigtig mange timer i kø på vejene i hovedstadsområdet, og det bliver kun værre, når vi henimod 2030 bliver næsten 200.000 flere indbyggere. Spildtid i trafikken er timer, der kunne være brugt sammen med familien, med venner eller på arbejdspladsen. Med andre ord: Borgerne i hovedstadsområdet oplever stadig stigende trængsel, og det hverken til gavn for den enkelte eller samfundet som helhed.

Samtidig er trafikken en væsentlig årsag til Danmarks stadig stigende CO2-udledning samt luftforurening. I de tætte bymidter er forureningen fortsat intens og koster menneskeliv. Samtidig udleder vejtransporten 75 procent af transportens samlede CO2-udledning, og udgør derfor en alvorlig hæmsko for, at Danmark kan leve op til sine internationale klimaforpligtelser.

I Socialdemokratiet Region Hovedstaden mener vi, at det er nødvendigt at forbedre infrastrukturen, så der sikres adgang til uddannelse, hospitaler, beskæftigelse, boliger og vækst i hele regionen. Derfor kommer vi med denne appel til regeringen og folketinget. Vi vil dog også kigge indad, og blive bedre til at inddrage de mennesker der bruger den offentlige transport. Det vil sige, at f.eks. rektorer og studerende på ungdomsuddannelserne skal høres, når der lægges nye køreplaner i uddannelsesinstitutionens område, eller patienter og medarbejderrepræsentanter når der lægges nye køreplaner, der har betydning for et hospitals busstoppested eller togstation. Det vil både gavne den grønne omstilling og udviklingen i Hovedstaden, men også i resten af landet, da en større andel af landets arbejdspladser er koncentreret i København og omegn.

Det socialdemokratiske og fornuftige trafikpolitiske svar er derfor et massivt sats på kollektiv trafik, der gør hovedstadsområdet til et sted, hvor borgerne overalt let, enkelt og grønt kan bevæge sig til og fra arbejde og rundt i hele regionen ubesværet. Der behov for investeringer for milliarder i den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvis vi fortsat skal have en velfungerende og grøn infrastruktur, der gavner væksten, mobiliteten og udviklingen. Kollektiv transport skal være et reelt alternativ til bilen, og derfor er der behov en effektiv, grøn og sammenhængende infrastruktur.

Regeringen og Folketinget må derfor i erkendelse af hovedstadens betydning som vækstdynamo for hele Danmark, den stigende trængsel, forurening og støj til lommerne nu og investere massivt i den kollektive transport og infrastruktur. Hvis investeringerne udebliver risikerer det at hæmme udviklingen og væksten og øge CO2-udledningen.