Politisk udtalelse 2023 - ordinært repræsentantskabsmøde

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 14. MAJ 2023 i Socialdemokratiet Region Hovedstaden.

 

Pas godt på vores offentlige sundhedsvæsen og de folkevalgte regioner

Sundhedspolitik står altid højt på danskernes dagsorden og det med rette. For sundhed sætter rammer for din livskvalitet og muligheder. Vi skal trygt vide, at når sygdom eller ulykke rammer, kan man regne med et tilbud om behandling i høj kvalitet. Derfor er Socialdemokratiet i Region Hovedstaden enige med regeringen i, at der skal investeres i det samlede sundhedsvæsen, så vi også fremover har et stærkt offentligt sundhedsvæsen, som er der for os alle sammen. Vi hilser derfor Sundhedsstrukturkommissionen velkommen. Det er fornuftigt at se på, hvordan vi indretter os bedst muligt.

 

Personalemangel udfordrer sundhedsvæsenet

Vi har længe set, hvordan flere ældre og flere kronikere udfordrer mulighederne for behandling og pleje i såvel regioner som kommuner. Det er en kæmpe opgave, det offentlige står midt i, og vi er fanget i det dobbelte kryds, at flere ældre følges af færre unge. Det betyder færre medarbejdere til at løfte de flere opgaver. Dermed er sundhedsvæsenets største udfordring aktuelt personalemangel, og mindre årgange og høj beskæftigelse betyder, at situationen ikke vil ændre sig foreløbig. Det betyder, at der skal tænkes nyt for at få balancen til at gå op, men også at der skal prioriteres, så vi bruger ressourcerne fornuftigt.

 

Udskudte operationer skal indhentes – men gør det klogt!

Vi står med tusinder af udskudte operationer efter covid-pandemien, og de skal indhentes hurtigst muligt. Det forventer patienterne – med rette. Derfor er det godt, at regeringen har vedtaget en akutplan, der understøtter meraktivitet på hospitalerne, samt brug af privathospitaler, men vi vil advare mod, at aktiviteten blindt skubbes ud i det private. For personale følger jo med, og så kan vi nemt havne i en situation, hvor de offentlige hospitalers kapacitet udhules, så patienter med komplicerede operationsbehov kommer bagest i køen. Det er vi imod. Det er ikke retfærdigt.

 

Godt arbejdsmiljø og uddannelser skal prioriteres

Socialdemokratiet i Hovedstaden mener, at der skal være et politisk fokus på godt arbejdsmiljø og trivsel. For heri ligger muligheden jo for at både at tiltrække nye og beholde erfarne medarbejdere. Vi mener ligeledes, at der skal være fokus på sundhedsuddannelserne, hvor der ofte er et højt frafald. Det må ændres, og uddannelser må indrettes på en måde, hvor nyuddannede ikke får et ”praksis-/ansvarschok”.

 

Psykiatrien skal løftes

Alt for længe har psykiatrien været underprioriteret og underfinansieret. Det er helt uacceptabelt, og et grelt eksempel på ulighed i sundhed. For mennesker med psykisk sygdom lever både hårde og korte liv – op mod 15 år kortere i gennemsnit sammenlignet med den øvrige befolkning.

Socialdemokratiet i Hovedstaden har længe talt for et markant løft til psykiatrien. Det er der mulighed for med den vedtagne 10-års plan og medfølgende finansiering. Det skal nu realiseres i region og kommuner.

 

Fremtidens sundhedsvæsen under folkelig kontrol

Socialdemokratiet i Hovedstaden mener, det er klogt at Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, som skal se på, hvordan vi indretter fremtidens sundhedsvæsen med bedre sammenhæng end i dag.

Der er mange udfordringer som f.eks. personalemangel, sammenhæng, lægedækning, ulighed i sundhed, en styrket psykiatri, et nært og menneskeligt sundhedsvæsen – udfordringer, som der skal findes løsninger på.

Socialdemokratiet i Hovedstaden mener dog ikke, at løsningen er en nedlæggelse af Regionerne – dels fordi udfordringerne ikke forsvinder, men i høj grad fordi, at der skal findes lokale politiske løsninger, som vi ikke mener kan overlades til embedsværket eller central styring.

Socialdemokratiet i Hovedstaden mener, at der også fremover skal være lokal folkevalgt kontrol med sundhedsvæsenet.