Stop vikarbureauernes profit på jordemodermanglen

Fra og med årsskiftet, er det slut med at privatansatte jordemødre fra vikarbureauer kan tjene det hvide ud af øjnene for en døgnvagt på fødegangen.

Sofie De Bretteville Olsen (A) Sofie de Bretteville Olsen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden

Fra og med årsskiftet, er det slut med at privatansatte jordemødre fra vikarbureauer kan tjene det hvide ud af øjnene for en døgnvagt på fødegangen. I Region Hovedstaden, har vi nemlig vedtaget et totalt stop for brugen af eksterne vikarbureauer på hovedstadens fødegange. For de private vikarbureauer opdeler vores dygtige jordemødre i et A og et B hold, og det er grundlæggende uretfærdigt og asocialt. Virksomheder skal ikke profitere på at skabe ubalance i vores sundhedsvæsen.

I dag belønnes vores jordemødre for at søge ud af det offentlige

Under valgkampen sidste efterår, talte særligt vores egen partiformand Mette Frederiksen om det uhensigtsmæssige i, at vi har indrettet et sundhedsvæsen, som belønner de af vores sundhedsfaglige, der søger væk fra patienterne. Oftest tegner der sig et billede ude i virkeligheden, der viser at jo mindre patientkontakt man har som sundhedsfaglig, desto mere i løn får man.

Men ikke nok med at vi belønner vores sundhedsfaglige for at søge væk fra kerneopgaven, så belønner vi ovenikøbet også de sundhedsfaglige, der fravælger det sociale og solidariske ansvar, der ligger i at være en del af en fødeafdeling, hvor alle løfter i flok, når vagterne skal fordeles fair. Også vagterne i ydertimerne.

Jordmodermanglen drives af, at det private udsulter vores fødegange

Det er sådan, at det i dag betaler sig for de fleste jordemødre at sige sin fastansættelse på en offentlig fødegang op, for at søge over i et privat vikarbureau. Man får mere i løn og vælger i højere grad selv sine arbejdstider. Det undergraver vores fælles sundhedsvæsen, og det må vi som socialdemokrater aldrig acceptere.

For sandheden er, at tilstrømningen til de private vikarbureauer, skaber en dyb ubalance på vores fødegange. Og når jeg taler med mine medstuderende på jordemoderstudiet, så er der foruroligende langt mellem dem, der drømmer om en fastansættelse på en offentlig fødeafdeling. Det bekymrer mig.

Igennem alt for lang tid, har vi som samfund set til mens private virksomheder suger vores kvalificerede og dygtige medarbejdere ud af det offentlige sundhedsvæsen. Kort sagt, er sagen den, at vi mangler jordemødre. Ikke fordi min generation ikke søger ind på jordemoderstudiet, men fordi alt for mange jordemødre søger ud af det offentlige – eller helt ud af faget. At vende den udvikling, er en bunden politisk opgave. 

Fremtidssikring af vores fødegange kræver flere fastansatte jordemødre

I fremtidens danske sundhedsvæsen skal det være sådan, at den fastansatte jordemoder skal lønnes ordentligt, og honoreres bedre end i dag. For som fastansat følger der et ansvar for sin afdeling. Et ansvar for sine kollegaer, og for at hverdagen på fødegangen hænger sammen. Og man tager vagter i juledagene og nytårsaften med den største selvfølgelig.

Men i for lang tid har den fornødne respekt om vores offentligt fastansatte jordemødre, ikke været at finde i det sundhedsvæsen vi har indrettet. Den fastansatte jordemoder går hver dag side om side med ny- indhentede vikar-jordemødre, der flittigt shopper rundt på forskellige afdelinger og tjener fedt på den store jordemoder-efterspørgsel.

Vikarstop handler om løn- og arbejdsvilkår

Når vi vil stoppe for brugen af private vikar-jordemødre, handler det ikke om misundelse - og ej heller om at begrænse mine kommende fagfæller, der får god løn for det arbejde de yder via deres vikarbureau. For mig handler det eksterne vikarstop om hvilke fantastiske fødeafdelinger vi kunne skabe - for både vores dygtige faglige medarbejdere og de fødende. Tænk hvis mine medstuderende allesammen drømte om at blive en del af det faste fællesskab på en af vores mange fødegange?

Med stoppet for brugen af private vikarer, skal vi ikke længere kæmpe en ulige kamp med det private erhvervsliv om at fastholde og rekruttere jordemødre. Og det giver os en enestående mulighed for at styrke fødeområdet strukturelt. Så vi både sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår for mine kommende fagfæller, og samtidigt sikrer en endnu bedre fødselsoplevelse for de mange kvinder, der hver dag gør vores fællesskab en skæbne rigere.