Stram økonomiaftale for 2023

Så kom økonomiaftalen for 2023 på plads og den giver regionerne en ekstra mia. til at dække de udgifter, vi har til et stigende antal ældre, flere kronikere m.m.

Lars (3) Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

 

AF Lars Gaardhøj

Så det er godt, selvom vi havde håbet på lidt mere. For den ene mia.kr dækker ikke alt det vi vil på fx psykiatri. Her venter vi forsat på 10-års planen og nogle penge! Men vi holder skindet på næsen, og tager vi de positive briller på, så er det fjerde år i træk, at regeringen tilfører penge til regionerne, og det var vi slet ikke vant til under de blå regeringer. Det er jo også derfor, at vi har så stort et efterslæb. 

Mere udfordrende er økonomiaftalen vdr. regionernes anlægsbudget. Her får vi 400 mio.kr. færre end sidste år, og det kommer til at gå hårdt ud over vores bygge- og renoveringsprojekter, som i forvejen er pressede af stigende byggepriser. Vi får simpelthen mindre for pengene, og må nok forvente at udskyde ellers presserende renoveringsprojekter. Det skal vi se på den kommende tid, og jeg kan godt sige der venter hårde prioriteringer. Jeg er dog glad for, at der i aftalen er givet håndslag på, at vi til næste års økonomiaftale skal se på vedligehold og modernisering af hospitalerne.

Værst ser det dog ud vedrørende den kollektive trafik, som slet ikke er kommet i omdrejninger efter covid, og de stigende brændstofpriser rammer også det kollektive, og her slår økonomiaftalen ikke til. Jeg frygter besparelser på antal afgange og måske hele buslinjer. Det vil være et alvorligt slag for den kollektive trafik. Også her har regeringen lovet at vi ser tiden an og tager situationen op til drøftelse, men der er ikke lovet midler, og derfor er jeg bekymret for udviklingen. 

Jeg forstår, at det er nødvendigt at prioritere de offentlige midler i en hård tid med høj inflation og begrænset økonomisk råderum, og vi skal nok tage vores del af ansvaret. Men vi kommer til at skulle træffe nogle svære beslutninger i regionen. Det synes jeg man skal ærlig og sige.