Styrkelse af psykiatrien i en bred budgetaftale

Torsdag aften indgik vi en bred aftale om budgettet for Region Hovedstaden for 2023. Samtlige partier undtagen Enhedslisten står bag aftalen, der har solide socialdemokratiske aftryk.

Lars (4) Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand Region Hovedstaden

 

AF Lars Gaardhøj

 

Det har været vigtigt for os at fokusere på kerneområder indenfor sundhed, og derfor er der pæne beløb til særligt børne- og ungepsykiatrien, føde- og børneområdet, nedbringe ventetider på operationer, styrke akutberedskabet og 1813 samt endelig penge til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.  

Vi afsætter godt 112 mio. kr. ekstra til sundhedsområdet. I Socialdemokratiet er vi særligt glade for, at der er fundet penge til børne- og ungdomspsykiatrien. Når et barn rammes af psykisk sygdom, så er det forfærdeligt for både barnet og familien at gå i uvished om, hvornår behandlingen kan starte. Med budgetaftalen afsætter vi 30 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. hvert af de følgende år, som skal være med til at sikre hurtigere hjælp til børn og unge i psykiatrien.

Sundhedsvæsenet oplever lige nu et stort pres på grund af manglende medarbejdere, og jeg er glad for, at vi med budgetaftalen har fundet ekstra midler til initiativer, der skal hjælpe os med at holde på vores dygtige medarbejdere og tilbyde attraktive arbejdspladser til kommende kollegaer. 

Jeg er også glad for, at vi har afsat midler til at få gjort noget ved svartiderne og til at styrke arbejdsmiljøet i Akuttelefonen 1813, for det er en helt central kerneydelse i sundhedsvæsenet, at man ved akut sygdom eller et uheld hurtigt kan få den hjælp, man har brug for. 

Tak til alle partier (minus Enhedslisten) for gode forhandlinger og for at tage ansvar for vores fælles sundhedsvæsen. 

 

Hilsen 

Lars Gaardhøj

Regionsrådsformand 

 

Vil du vide mere?

Læs pressemeddelelsen:

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Budget-indgået-112-mio.-ekstra-til-psykiatri,-børn,-nedbringelse-af-ventelister-og-styrkelse-af-Akuttelefonen-1813.aspx 

 

Læs selve aftalen: 

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/PublishingImages/Sider/Budget-indgået-112-mio.-ekstra-til-psykiatri,-børn,-nedbringelse-af-ventelister-og-styrkelse-af-Akuttelefonen-1813/Endelig%20aftaletekst.pdf