Sundhedshuse skal tage imod gravide, børn, unge og ældre med kronisk sygdom

​Tirsdag godkendte regionsrådet i Region Hovedstaden, hvilke regionale patientgrupper, der skal tilbydes behandling i de nye sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Gravide, småbørnsfamilier, børn og unge og patienter med kroniske sygdomme kan se frem til at kunne komme til kontrol og ambulant behandling i sundhedshusene og dermed slippe for en længere tur til Nordsjællands Hospital i Hillerød. Samtidig vil sundhedshusene have en akutklinik.

Sundhedshuset Maj13 Sundhedshuset i Helsingør. ​Fotograf: Ole Konstantyner​

 

Artiklen krediteres Region Hovedstadens redaktion

 

Det nye sundhedshus i Helsingør tages i brug i januar 2023, mens Sundhedshuset i Frederikssund skal være klart i 2024. Det nye sundhedshus i Helsingør er en markant udvidelse af kapaciteten i forhold til det nuværende.

Sundhedshusene er en vigtig brik i politikernes ønske om at udvikle bedre og mere sammenhængende patientforløb tæt på borgernes hjem. Derfor glæder det regionsrådsformand Lars Gaardhøj, at regionsrådet nu er blevet enige om, at sundhedshusene skal indeholde ambulante funktioner for gravide, småbørnsfamilier, børn og unge og ældre med kroniske sygdomme som KOL og type-2 diabetes:

"Det kan for ældre borgere være rigtigt besværligt at transportere sig langt for at komme til kontrol fx for KOL. Derfor er jeg rigtigt glad for, at der er bred politisk opbakning til at sikre netop de mennesker, som har mest brug for det, mulighed for at komme til kontrol og behandling i sundhedshusene, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj.

I sundhedshusene kommer er række regionale funktioner til at bo side om side med praksislæger og kommunale sundhedstilbud. Det giver mulighed for at styrket samarbejde mellem sektorerne, som vil gavne patienterne, fortæller formand for regionens udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng Qasam Nazir Ahmad (AL):

"Jeg har store forventninger til, at vi nedbryder barrierer og forbedrer det tværsektorielle samarbejde ved at bo under samme tag. Resultatet i den sidste ende skal gerne være, at borgerne bliver mere tilfredse med behandlingen og trygge ved overgangen fra en sektor til en anden," siger han. 

Nordsjællands Hospital i Hillerød vil stadig have de samme ambulante funktioner, så borgere, der bor på i Hillerød, fortsat kan gå til kontrol og behandling der.

 

Bedre digitale tilbud til akut hjælp

Begge sundhedshuse vil også have en akutklinik. Regionen vil undersøge mulighederne for, at børn ved akut sygdom kan tilbydes videokonsultationer, når det ikke er nødvendigt at tilse barnet fysisk. Udviklingen af digitale tilbud kan være med til at sikre, at flere børn kan blive tilset, mens de er derhjemme i trygge rammer, forklarer formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (K):

"Det kan nogle gange være meget mere trygt for både barnet og familien, hvis man kan tage snakken med lægen på telefonen derhjemme. De muligheder skal vi udnytte mest muligt, særligt overfor for børnefamilier, som har en travl hverdag. Men det er ikke alt, der kan klares digitalt. Derfor er det vigtigt, at der også er et godt, nært tilbud til fx børnefamilierne i sundhedshusene," siger han.

 

Fakta – følgende tilbud kommer til at være til stede i sundhedshusene

 • Akutklinik
 • Kardiologisk ambulatorium
 • Lungemedicinsk ambulatorium
 • Endokrinologisk ambulatorium
 • Gynækologisk og Obstetrisk ambulatorium med jordemoderkonsultation
 • Fysioterapi – herunder lymfødembehandling
 • Nefrologi - self-care dialyseafsnit
 • Børneambulatoriefunktioner: Børne- og Unge overvægtsambulatorium
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium
 • Rehabiliteringsforløb med afsæt i forløbsprogrammer for hjertekar, KOL og rehabilitering samt palliation i forbindelse med kræft
 • Billeddiagnostik - røntgen, herunder af børn
 • Kliniskbiokemisk – EKG og blodprøvetagning, herunder af børn