Task Force skal afdække forløbet forud for skyderiet i Fields

Det tragiske skyderi har berørt os alle dybt, og det er vigtigt at vi lærer maksimalt af forløbet.

21C6427xw Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand Region Hovedstaden

 

AF Lars Gaardhøj

 

Derfor aftalte vi med Sundhedsministeriet i dagene efter skyderiet, at vi ville nedsætte en Task Force, som skulle undersøge den formodede gerningsmands forløb i psykiatrien forud for skyderiet. For der er nemlig mange ubesvarede spørgsmål, som vi vil have afdækket.

Det er ikke sikkert, det der skete i Fields kunne være undgået, men vi har en pligt til at se på hele forløbet og lære af det skete, og bruge den viden til at nedbringe risiko for at noget lignende sker igen. Vi har derfor bedt en række meget kompetente personer om at indtræde i omtalte Task Force.

Det har været vigtigt for os at få personer med stor indsigt i psykiatrien med ombord, men vi har også prioriteret at få dygtige folk med, som ikke har relationer til Region Hovedstaden, og derfor ser med friske øjne ind på Region Hovedstaden. Således er Lægefaglig direktør i psykiatrien, Region Nordjylland, Tina Gram Larsen formand. Det er jeg glad for.

Taskforcen vil også se på den formodede gerningsmands kontakter til andre myndigheder og andre dele af sundhedsvæsenet. Task Forcen kommer med rapport i september. Du kan læse mere om kommissoriet og se hvem, der ellers er med i Task Force på dette link: https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Regionen-beder-psykiatridirektor-i-Region-Nord-lede-Task-Force-for-afdaekning-af-mistaenktes-forlob-i-psykiatrien.aspx