Trepartsaftale om seksuel chikane er landet

Imens vores øjne, øre og hjerter med rette er vendt mod Ukraine, så er der i dag landet en historisk trepartsaftale der sikre langt bedre vilkår de danske arbejdspladser, når det handler om at komme sexisme og krænkelser til livs.

Maria Gudme Maria Gudme, Regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden

 

AF MARIA GUDME

 

At der netop er gennem en trepartsaftale, den her forandring sikrer, er helt afgørende. Det var også derfor jeg sammen med Lea Friedberg, borgerrepræsentationsmedlem i Københavns Kommune, opfordrede beskæftigelsesminister og tidligere ligestillingsminister Peter Hummelgaard til at indkalde arbejdsmarkedets parter til en #Metoo-trepartsaftale. Og det skete!

I den her aftale placeres der endeligt et ansvar hos arbejdsgivere, og ofrene får med rette bedre muligheder for kompensation.

Jeg er så stolt over at have være med til at holde presset for handling stabilt siden efteråret 2020, og jeg er endnu mere stolt over, at #EnBlandtOs beviser, at vores motivation og engagement i at sige fra, ikke blot handlede om bedre forhold på Slotsholmen men for alle uanset arbejde.

Fra Beskæftigelsesministeriet lyder det, at der med trepartsaftalen sættes ind på flere centrale områder:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.
  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane.
  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.
  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

 

Hvis du har lyst til at læse mere om emnet, kan du læse vores debatindlæg til Dagbladet Information fra oktober 2020:

https://www.information.dk/debat/2020/10/sexisme-kraever-faelles-loesninger-paa-hele-arbejdsmarkedet-giv-metoo-trepartsaftale

 

Du kan også læse pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet i dag her:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/03/trepartsaftale-om-seksuel-chikane-skal-fremme-en-sund-kultur-paa-arbejdspladser/?fbclid=IwAR3PbQyR_JWEe9ZkIDvDJLsE2e0DzHerZZOCYVt8r-65JEQcvz_EIRzln6s