Udtalelse om ulighed

SRH Repræsentantskab 2024 05 05

Den politiske udtalelse fra regionsrepræsentantskabsmødet i maj 2024 satte fokus på ulighed. Udtalelsen fokuserer på fem hovedområder, hvor der skal sættes ind.

De fem indsatsområder er den fælles velfærd, mønsterbrydning, bedre balance mellem ret og pligt, bekæmpelse af fattigdom og at de brede skuldre skal bære de tungeste byrder.

Den samlede udtalelse findes på dette link: Politisk udtalelse 2024