Vi vil styrke fødeområdet i Region Hovedstaden

Det skal være trygt og godt at føde på regionens fødeafdelinger, og der skal være et godt arbejdsmiljø, så vi kan både rekruttere og fastholde jordemødre fra hele landet.

Lars I Tv Avisen Lars Gaardhøj, spidskandidat for Socialdemokratiet Region Hovedstaden, i TV-avisen

 

Af Lars Gaardhøj

 

Den senere tids debat har afsløret, at det ikke altid er, som vi ønsker det på regionens fødeafdelinger. Fødende har fortalt om manglende plads, kaotiske forløb og et stresset personale, der forlader vores fødeafdelinger i frustration. Derfor siger vi nu klart og tydeligt, at det skal vi ændre. Vi vil investere i fødeområdet, og vi hilser det velkomment, at flere partier på Christiansborg nu også går ind i debatten, så længe de også husker, at de løfter, som vi skal indfri i regionerne, må følges af ressourcer.

 

Opgaveudvalg er på vej

Vi er på vej med et opgaveudvalg, hvor vi inviterer nybagte forældre med til en diskussion af hvordan vi kan forbedre fødselsforberedelsen, fødslen og tiden efter fødslen. Vi tror på at et mere sammenhængende forløb giver de fødende øget tryghed, når de skal føde. Ligeledes vil vi i samme udvalg diskutere med kommunerne, hvordan vi kan forbedre overgangen til at man kommer hjem med en ny lille baby, og det er kommunens sundhedspleje, der træder til. Udvalget skal nedkomme med en række anbefalinger inden sommer, som kan komme med i vores budgetforhandlinger efter sommerferien.

Vi er også i gang med at se på hvordan vi kan skabe mulighed for at raske førstegangsfødende på Rigshospitalet igen kan tilbydes 1-2 overnatninger og ikke som i dag hjemsendes 4-6 timer efter fødsel. Mange ønsker at komme hjem, mens andre finder det mere trygt med en, måske to overnatninger. Når Rigshospitalet får reetableret tilbuddet, vil alle regionens fødeafdelinger tilbyde de fødende samme vilkår.

 

Fagligt spor skal se på arbejdsmiljø

Vi nedsætter også en et fagligt spor under ledelse af den nye direktør på Herlev Hospital, som skal se på de udfordringer med arbejdsmiljøet, som særligt jordemødrene har påpeget. Noget handler om bedre ledelse, organisering af arbejdet, og noget handler om de fysiske rammer. Vi åbner senere i år den nye mor-barn afdeling på Herlev, og om 3-4 år vil der stå et helt nyt hospital i Nordsjælland, et helt nyt børnehospital på Rigshospitalet og det nye hospital på Bispebjerg vil have en fødeafdeling, så vi altså udvider med en ekstra fødeafdeling. 

Fødeområdet er vigtigt for Socialdemokratiet. Vi knokler for at løse de udfordringer, vi står med, så det bliver trygt og godt at føde på vores fødeafdelinger.